Universiteit Leiden

nl en

Eregalerij 2019

Veel van onze medewerkers en studenten hebben het afgelopen jaar een prijs gewonnen, een mooie subsidie binnengehaald. Of ze zijn vanwege hun kwaliteit benoemd in een academisch genootschap of maatschappelijk geconsulteerd vanwege hun specifieke expertise. Allemaal redenen om hen op te nemen in onze Eregalerij 2019. Want we zijn trots op hen.

Het jaar van Andrea Evers

Voor het derde opeenvolgende jaar staat op deze plaats een vrouw: hoogleraar Gezondheidspsychologie Andrea Evers was de meest in het oog springende Leidse wetenschapper van 2019: ze won een Stevinpremie voor kennisbenutting, werd gekozen in de KNAW en leidt, samen met collega-hoogleraar Bernet Elzinga, twee projecten in het Zwaartekrachtprogramma dat de behandeling van depressie moet verbeteren.

Andrea Evers Eregelerij 2019
2019 was het jaar van Andrea Evers

Vorig jaar stond hier Eveline Crone en een jaar eerder Ewine van Dishoeck.

Annebelle Kok Eregalerij 2019
Annebelle Kok 'danst' haar promotieonderzoek, in een bijzondere competitie van het tijdschrift Science.

Opmerkelijk

 

De Faculteit Geneeskunde/LUMC heeft een eigen, uitvoerige Eregalerij van onderzoekserkenningen. Bekijk 'm hier.

Carlo Beenakker Eregalerij 2019
Carlo Beenakker haalde zijn tweede Advanced Grant binnen.

Internationale prijzen, subsidies, beurzen en erkenningen


EU-subsidies

ERC Consolidator Grant

ERC Advanced Grant

ERC Starting Grant

Andere ERC-subsidies

Eregalerij 2019 Marcel de Jeu
Wiskundige Marcel de Jeu gaat via het Credit Mobility-programma samenwerken in de functionaalanalyse samenwerken met zowel de Sichuan University in China als de University of Pretoria in Zuid-Afrika, waar hij dit jaar bijzonder hoogleraar werd.

Erasmus+-beurzen voor internationalisering onderwijs en onderzoek

De EU keert in het in Erasmus+ Programme beurzen uit voor internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. In totaal gaan 92 Leidse docenten/onderzoekers en studenten naar het buitenland. Collega's uit de betreffende landen komen hierheen. Het Credit Mobility-programma is bedoeld voor samenwerking buiten Europa.

Jean Monnet Beurs voor excellente EU-studies

Regionale samenwerking in de EU en Oost-Afrika
De faculteiten Rechtsgeleerdheid, Governance and Global Affairs en het Afrika-Studiecentrum hebben een Center of Excellence opgericht voor vergelijkend onderzoek naar regionale integratie in de EU en in Oost-Afrika, onder leiding van Armin Cuyvers (Instituut voor Publiekrecht).

Nieuwe onderwijsmodule EU-studies
De vier thema’s: geschiedenis, economie, recht en politiek van de masterspecialisatie EU Studies worden onder leiding van Maxine Davis (Instituut voor Geschiedenis) geïntegreerd in één interdisciplinaire cursus. Die moet jaarlijks culmineren in een symposium waarop de studenten hun onderzoek presenteren en bediscussiëen met wetenschappers en beleidsmakers.

Erasmus Mundus Joint Master Degree

In een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) studeert een student in minimaal twee landen. De Joint Master European Politics and Society van de Universiteit Leiden, de Charles University (Tsjechië), de Pompeu Fabra University (Spanje) en de Jagiellonian University (Polen) krijgt een subsidie om het programma te verlengen. 

Credit Mobility-programma voor samenwerking buiten de EU

De samenwerkingspartners zijn: Faculteit Rechtsgeleerdheid met University of Tirana in Albanië; faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen met de Sichuan University in China; LUMC/geneeskunde met de Havana University op Cuba; faculteit der Geesteswetenschappen met de Ivane Javakhishvili Tbilisi State University in Georgië; LUMC/geneeskunde met de University of Indonesia en de Atma Jaya Catholic University, beide in Indonesië; ICLON met de Kazguu University en de Kazakh National Pedagogical University in Kazakhstan; : Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen met de University of Nairobi, de Catholic University of Eastern Africa en de Strathmore University, alle in Kenia; Faculteit Rechtsgeleerdheid met de Holy Spirit University of Kaslik in Libanon; Faculteit Geesteswetenschappen met de École de Gouvernance et d’Economie de Rabat in Marokko; LUMC/geneeskunde met de Siberian State Medical University in Rusland; Faculteit Rechtsgeleerdheid met de University of Rwanda in Rwanda; Faculteit Geesteswetenschappen met de Anton de Kom Universiteit in Suriname; Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen met de University of Dar Es Salam in Tanzania; Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen met de University of Pretoria in Zuid-Afrika.

Eregalerij 2019 Dorota Mokrosinska
Dorota Mokrosinska werd gastdocent aan Princeton University.

Internationale erkenningen

Benoemingen

Eredoctoraten

Prijzen en subsidies

Niet-persoonsgebonden subsidies en erkenningen

Landelijke prijzen, subsidies en beurzen


NWO Stevinlaureaat

NWO Zwaartekrachtsubsidies

Rick Honings Eregalerij 2019
Rick Honings kreeg een VIDI toegekend.

Meer NWO

NWO - VICI

VICI  voor zeven Leidse wetenschappers:

NWO - VIDI

VIDI voor negen Leidse wetenschappers

Nienke de Glas, Eregalerij 2019
Nienke de Glas, LUMC, heelkunde, kan aan de slag met een Veni.

NWO - VENI

Veni-subsidie voor 25 Leidse onderzoekers. Het zijn:

NWO Onderwijssubsidies

Comeniusbeurzen voor het uitvoeren van een onderwijsproject

NWO Rubicons

NWO - Vrije competitie Geesteswetenschappen

Camil Staps Eregalerij 2019
Camil Staps kon gaan promoveren met een NWO Talentsubsidie Geesteswetenschappen.

Andere NWO-toekenningen

Koninklijk Nederlandse Academie der Wetenschappen (KNAW)

De KNAW heeft vijf nieuwe Leidse leden gekozen:

En verder...

Twee nieuwe leden voor de Sociaal-Wetenschappelijke Raad:

Nieuw lid van de Jonge Akademie:

Drie Leidse wetenschappers ontvingen een KNAW Early Career Award:

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)

Koen Caminada benoemd tot lid van de KHMW - Insituut voor Fiscale en Economische Vakken

Annemarie Drahmann Eregalerij 2019
Annemarie Drahmann is benoemd tot rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

Benoemingen, prijzen, beurzen en subsidies

Benoemingen

Jop Groeneweg Eregalerij 2019
Een ongebruikelijk eerbetoon voor psycholoog Jop Groeneweg. Hij werd gelauwerd door de Society of Petroleum Engineers, aangezien hij al dertig jaar ijvert voor een betere veiligheid in de petrochemische industrie.

Prijzen, beurzen en subsidies

Thijmen Nuninga Eregalerij 2019
Rechtenpromovendus Thijmen Nuninga wint twee publicatieprijzen met één artikel: 'Recht, plicht, bevel, verbod', over het rechterlijk bevel.
Anita Casarotto Eregalerij 2019
Anita Casarotto krijgt een LUF-beurs voor het ontsluiten van data over erfenissen in Italië.

Niet-persoonsgebonden subsidies en erkenningen

Femke Bakker Eregalerij
Femke Bakker schrijft beste proefschrift van Europa op het gebied van politieke wetenschap.

Bekroonde promovendi (internationaal en nationaal)

KO Ruud Koole Eergelarij 2019
Koninklijke Onderscheiding voor Ruud Koole bij zijn afscheid in december.

Koninklijke onderscheidingen

Nina van Capelleveen Eregalerij 2019
Rechtenstudenten Jolene Groenestijn , Princilla Metri en Nina van Capelleveen (vlnr) mochten hun scripties presenteren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Studentenprijzen en -erkenningen


Bekroond masteronderzoek

iGem Eregalerij
Het Leidse team dat deelnam aan de synthetische-biologiecompetitie iGEM in Boston, won de productieprijs met hun methode om bacteriën het eiwit suckerine, afkomstig van een inktvis, te laten produceren.

En ook...

Industrial Ecology Eregalerij 2019
Met hun idee om van kokosschillen platen te maken voor bijv. het vervaardigen van meubelen, werden deze vier masterstudenten Industrial ecology uitgenodigd om mee te doen in een Europees programma voor duurzame start ups.

Moot Court (rechtsgeleerdheid)

Ook bijzonder

Thijs Porck Eregalerij 2019
LUS-prijs voor beste docent van de universiteit gaat naar Thijs Porck.

Universitaire onderwijsprijzen en andere erkenningen


Beste docent van de Universiteit Leiden

Nieuwe leden van de Leidse Teachers' Academy: 

Facultaire en instituutsonderwijsprijzen

En...

 

SKO Eregalerij 2019
Feestelijke inontvangstneming van de Senior Kwalificatie Onderwijs.

Erkenningen voor ondersteunend en beheerspersoneel

Robbert Dijkgraaf Eregalerij 2019
Robbert Dijkgraaf, hoogleraar theoretische natuurkunde in Princeton en Amsterdam.

De Faculteit Geneeskunde/LUMC heeft een eigen, uitvoerige Eregalerij van onderzoekserkenningen. Bekijk 'm hier.

NB: Mochten er vermeldingen ontbreken, laat dat dan de redactie weten via nieuws@leidenuniv.nl. We voegen ze graag toe. 

Eerbetoon van de Universiteit Leiden aan derden

Eredoctoraten

Prof.dr. R.H. Dijkgraaf, hoogleraar theoretische natuurkunde, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, VS,  en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. Melissa Little, hoogleraar celbiologie en themadirecteur celbiologie bij het Murdoch Children's Research Institute in Melbourne, Australië

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.