Universiteit Leiden

nl en

Politicoloog Gisela Hirschmann krijgt onderzoeksbeurs Thyssen Stiftung

Gisela Hirschmann, docent en onderzoeker aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden, heeft een beurs ontvangen à € 170.000 van de Duitse Fritz Thyssen Stiftung. Daarmee gaat zij gedurende twee jaar bestuderen hoe internationale organisaties omgaan met bezuinigingen, weglopende leden en structurele tegenwerking door hun lidstaten.

Crisis van het multilateralisme

Internationale organisaties (IOs) spelen een belangrijke rol in het bevorderen van multilaterale samenwerking. Het toenemende gezag van IOs is steeds meer staten een doorn in het oog. Zij vinden dat IOs te bemoeizuchtig zijn en streven naar het herstel van de eigen nationale soevereiniteit. Dit is uitgemond in de hedendaagse crisis van het multilateralisme. Voorbeelden zijn het terugschroeven door de Verenigde Staten van de contributie aan de Verenigde Naties, de Brexit en het dreigement van de kant van verschilllende Afrikaanse landen om uit het Internationaal Strafhof te stappen. Dergelijke maatregelen ondermijnen de legitimiteit en effectiviteit van IOs.

Dit roept de vraag op hoe IOs reageren op bezuinigingen, opzeggende leden of het systematisch niet-naleven van kernwaarden door lidstaten. Ook is het interessant om te zien of en te verklaren waarom IOs verschillend reageren op dergelijke bedreigingen van hun soevereiniteit.

Hunkering, adaptation, or resilience?

Gisela Hirschmann, als politicoloog verbonden aan de Universiteit Leiden, gaat de omstandigheden en de strategieën onderzoeken die de reactie van IOs bepalen. Zij gaat ervan uit dat er grofweg drie scenario’s zijn: hunkering (de IOs houden zich gedeisd en proberen zo hun beleid voort te zetten); adaptation (veranderingen in het beleid om te steun te behouden van lidstaten); of resilience (het ontwikkelen van de capaciteit van de eigen organisatie als tegenwicht voor het (opnieuw) claimen van soevereiniteit door lidstaten.).

Een beurs voor 2 jaar van € 170.000 van de Duitse Fritz Thyssen Stiftung stelt Hirschmann in staat om zes historische en hedendaagse casus te vergelijken, waarin vier verschillende IOs een rol spelen (Europese Unie, International Criminal Court, Volkerenbond en Verenigde Naties), examining how the IOs’ reactions are influenced by the type of challenge, the IOs’ institutional characteristics and the status of the challenging member states. Ultimately, Hirschmann aims to generate innovative and systematic insights for a better understanding of the independent role of IOs in maintaining the multilateral system.

Gisela Hirschmann (foto: Ruben Verheul)

The Thyssen Foundation

De Fritz Thyssen Stiftung is opgericht in Duitsland in 1959. Deze private stichting heeft als doel het bevorderen van onderzoek en wetenschap. De stichting ondersteunt onderzoekers met verschillende thema’s: geschiedenis, taal en cultuur, staat, economie en samenleving en geneeskunde. De Thyssen Stiftung richt zich  vooral op junior onderzoekers.

Hirschmanns onderzoek wordt gesubsidieerd door het programma State, Economy & Society programme, dat onderzoek naar de voorwaarden voor en de gevolgen van verandering in moderne samenlevingen.

Further reading

Profile page Gisela Hirschmann

Fritz Thyssen Foundation: State, Economy & Society

Afbeelding header: Banksy’s versie van de Brexit. Muurschildering (detail) op het Castle Amusements building in Dover, Kent (UK). Foto: Dunk (Flickr).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.