Universiteit Leiden

nl en

Ingrid Leijten gastprofessor aan de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg in Duitsland

Ingrid Leijten is dit semester, van april tot en met september, als gastprofessor aan de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) verbonden.

Met deze Gastprofessur wil de FAU de voorbeeldfunctie van getalenteerde vrouwelijke wetenschappers voor vrouwelijke studenten en jonge wetenschappers versterken. De jaarlijkse Gastprofessur roteert tussen de verschillende faculteiten, waarbij de aandacht met name uitgaat naar vakgebieden waarin vrouwelijke professoren duidelijk in de minderheid zijn.

Als gastprofessor is Ingrid Leijten verbonden aan de Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Als onderdeel van het rechtencurriculum verzorgt zij van eind april tot eind juli wekelijks een hoorcollege internationaal recht (Völkerrecht II) in het Duits. Binnen het internationale en interdisciplinaire Masterprogramma Human Rights biedt zij in deze periode bovendien een seminar over Economic, Social and Cultural Rights aan. In het kader van haar functie zal Leijten onder andere op 13 juni een lezing verzorgen met als titel ‘Grundrechte und Verhältnismäßigkeit: eine gescheiterte Ehe?’.

Een interview met Leijten dat is verschenen op de website van de FAU is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.