Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden.

Informatie over diensten en bereikbaarheid van het ICLON in coronatijd

Zie voor een overzicht van hoe onze diensten worden aangeboden, en hoe we bereikbaar zijn dit bericht.

Collegejaar 2020-2021: Informatie voor aanstaande studenten

Fijn dat je van plan bent om leraar te worden. Het zijn onzekere tijden, maar één ding is duidelijk: leraren zijn belangrijk en onmisbaar. De Universiteit Leiden en het ICLON werken hard aan de onderwijsvoorbereidingen voor komend collegejaar. Vooralsnog wordt het ICLON-onderwijs op de maandagen van september 2020 tot en met januari 2021 grotendeels online aangeboden, en waar mogelijk zal het op de universiteit zelf plaats vinden. Het praktijkdeel van de opleiding, de stage op een school voor voortgezet onderwijs, gaat in ieder geval van start. Of dit volledig op de scholen, volledig digitaal of in een tussenvorm zal zijn, hangt uiteraard af van de mogelijkheden die het RIVM en het kabinet de scholen tegen die tijd bieden. 

Op deze website vind je de meest recente informatie van de Universiteit Leiden voor aanstaande studenten. We hopen je in september in goede gezondheid te kunnen verwelkomen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

ICLON

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.