Universiteit Leiden

nl en

Tom Barkhuysen lid van de commissie Pechtold over bescherming van cultuurgoederen

Op maandag 30 september 2019 presenteerde de Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed het adviesrapport 'Van terughoudend naar betrokken: hoe cultuurgoederen onder de Erfgoedwet adequaat te beschermen'. Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, maakte deel uit van deze commissie.

De commissie onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat zijn. Conclusie van de commissie is dat de wet- en regelgeving rond de Erfgoedwet op papier voldoende bescherming biedt aan cultuurgoederen en verzamelingen in particulier bezit, maar dat deze goederen en verzamelingen in de praktijk onvoldoende beschermd worden. Verder concludeerde de commissie dat de minister actiever gebruik dient te maken van haar bevoegdheid om belangwekkende cultuurgoederen aan te wijzen als 'beschermd'. Het rapport is hier raadpleegbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.