Universiteit Leiden

nl en

Alumnus Martin Hoekstra wint de J.R. Bruijn-scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis heeft de J.R. Bruijn-scriptieprijs 2019 toegekend aan de Leidse alumnus Martin Hoekstra voor zijn masterthesis De Republiek in een wurggreep: De Nederlandse marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Hij schreef deze scriptie ter afsluiting van de research master Colonial and Global History, waarbinnen hij het traject Maritime History volgde.

De J.R. Bruijn-scriptieprijs is een tweejaarlijkse prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van de maritieme geschiedenis. De naamgever is J.R. Bruijn, emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden.

Martin Hoekstra heeft een belangrijke lacune opgevuld in de geschiedschrijving over de Indonesische dekolonisatieoorlog. Over de marineblokkade en de effecten daarvan op de lokale bevolking en het verloop van de strijd bestond nog geen goede studie. Op grond van uitgebreid archiefonderzoek trekt hij ferme conclusies over militair leiderschap en het zelfstandige optreden van de Koninklijke Marine. Verder stelt hij dat de marineblokkade kan worden beschouwd als een vorm van massageweld. De bevolking in de Republikeinse gebieden moet de gevolgen van de Nederlandse in- en uitvoerbeperkingen ten zeerste hebben gevoeld.

 

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. Martin Hoekstra heeft de prijs op 18 mei jongstleden tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis in ontvangst genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.