Universiteit Leiden

nl en

Oratie

Wanneer landen het oneens zijn

Internationale geschillenbeslechting is een relatief jong maar snel groeiend vakgebied binnen de rechtsgeleerdheid.

Lees meer