Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking

De Universiteit Leiden streeft naar impact van haar onderzoek en onderwijs op de samenleving. Veel van onze onderzoekers werken daarom samen met academische en maatschappelijke partners, overheidsinstellingen, non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven.

De vijf clusters van wetenschapsgebieden waarin de Universiteit Leiden inclusief het Leids Universitair Medisch Centrum excelleert, in onderwijs, onderzoek en impact, zijn:

  • Fundamentals of Science
  • Life Sciences
  • Gezondheid en Welzijn
  • Recht, Politiek en Bestuur
  • Talen, Culturen, Kunsten en Samenlevingen

Veel van onze onderzoekers werken samen met academische en maatschappelijke partners, overheidsinstellingen, non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven. De universiteit stimuleert een open houding naar partijen binnen en buiten de universiteit, en een klimaat van open innovatie. Kennis delen en samenwerken (‘Open Science’) zijn sleutelwoorden in de wetenschap van vandaag. De universiteit van de toekomst is in belangrijke mate een netwerkuniversiteit. Alleen in samenwerking met anderen kan de universiteit haar ambities verwezenlijken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.