Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking

De Universiteit Leiden streeft naar impact van haar onderzoek en onderwijs op de samenleving. Veel van onze onderzoekers werken daarom samen met academische en maatschappelijke partners, overheidsinstellingen, non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven.

De universiteit stimuleert een open houding naar partijen binnen en buiten de universiteit en een klimaat van open innovatie.

Kennis delen en samenwerken zijn meer dan ooit sleutelwoorden in de wetenschap. De universiteit van de toekomst is in belangrijke mate een netwerkuniversiteit. Want de universiteit kan haar ambities alleen verwezenlijken in samenwerking met anderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.