Universiteit Leiden

nl en

Promoveren

Zo’n 400 promovendi verdedigen elk jaar hun proefschrift aan de Universiteit Leiden, verdeeld over alle disciplines die de universiteit rijk is.

Promotietraject

Een promotietraject bestaat uit het doen van origineel wetenschappelijk onderzoek onder begeleiding van een hoogleraar en duurt over het algemeen vier jaar. Veel promovendi zijn in dienst van de universiteit, maar er zijn ook promovendi die een eigen beurs meebrengen. Daarnaast kent de universiteit een groot aantal buitenpromovendi, die veelal in deeltijd werken aan hun promotie.

Graduate Schools

Elke promovendus is ingeschreven bij een van de universitaire Graduate Schools:

De Graduate Schools zijn verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de promovendi. Hiertoe wordt voor elke promovendus binnen drie maanden na de start een opleidings- en begeleidingsplan opgesteld. Daarnaast biedt de universiteit een groot aantal cursussen in academische en meer algemene beroepsvaardigheden.

Werken en promoveren

Werken en promoveren tegelijkertijd? Het Leiden University Dual PhD Centre The Hague maakt dit mogelijk. Het Centrum richt zich op buitenpromovendi die een deel van hun werktijd aan wetenschappelijk onderzoek besteden. Een thema uit de beroepspraktijk staat in het onderzoek centraal. Het Centrum helpt met het ontwerpen van een onderzoeksplan, leidt de kandidaat-promovendus op en zorgt dat zijn of haar onderzoek aansluit bij een wetenschapsdiscipline, graduate school en promotor. Een unieke kans voor promovendus, werkgever en wetenschap. 

Promovendus worden?

Vacatures voor promotieplaatsen aan de universiteit zijn te vinden op de vacaturewebsite van de Universiteit Leiden. Wilt u in Leiden komen promoveren met een eigen beurs of als buitenpromovendus, dan is het zaak om als eerste een hoogleraar te vinden die bereid is om als promotor op te treden. De procedure verschilt per Graduate School, dus kijk op de pagina van de Graduate School van uw discipline voor meer informatie. De toelatingseis voor een promotie is dat de kandidaat in het bezit moet zijn van een Nederlands Master-diploma of een equivalent daarvan. De Graduate School toetst de toelating van kandidaten met een andere vooropleiding. Daarnaast kunnen Graduate Schools eisen stellen op bijvoorbeeld het gebied van Engelse taalvaardigheid.

Website voor promovendi

De PhD Portal biedt praktische informatie en een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift. Ook is er het promotiereglement te vinden, dat het beleid en de procedures rondom de promotietrajecten beschrijft.

Internationale promovendi

De website van de Service Centre International Staff biedt uitgebreide informatie over onderwerpen als visa, verzekeringen, bankzaken en huisvesting voor (aanstaande) buitenlandse promovendi en werknemers.

Beurzen

Op de pagina Scholarships is meer informatie te vinden over beurzenprogramma's die buitenlandse kandidaat-promovendi in staat stellen om in Leiden te promoveren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.