Universiteit Leiden

nl en

Rowie Stolk als visiting researcher naar UCLA School of Law

Rowie Stolk, promovenda bij de afdeling Staats- en bestuursrecht, is toegelaten als visiting researcher bij UCLA School of Law (University of California, Los Angeles) waar zij het eerste semester van 2019-2020 zal verblijven.

Rowie’s onderzoek aan UCLA School of Law wordt gesponsord door prof. dr. Scott Cummings (Robert Henigson Professor of Legal Ethics and Professor of Law). Onder zijn begeleiding zal Rowie dit najaar gedurende vier maanden aan het rechtsvergelijkende deel van haar promotieonderzoek werken.

Haar onderzoek betreft de veranderende rol van belangenorganisaties in het juridische stelsel. Meer specifiek onderzoekt zij de legitimiteit en effectiviteit van strategisch procederende belangenorganisaties, en in hoeverre het Nederlandse bestuurs(proces)recht dergelijke procedures zou moeten faciliteren.

De Verenigde Staten, als geboorteplek van public interest litigation, hebben een rijke geschiedenis en veel ervaring met bovenindividuele geschillen. Het Amerikaanse procesrecht biedt belangenorganisaties ruime mogelijkheden om algemene en collectieve belangen te behartigen. Bovendien wordt in de Verenigde Staten, met name ook vanuit UCLA School of Law, veel onderzoek verricht naar het fenomeen.

Naast het verrichten van literatuurstudie zal Rowie onder andere vakken volgen in het kader van het David J. Epstein Program in Public Interest Law and Policy. Zo hoopt zij meer inzicht te krijgen in de legitimiteit en effectiviteit van strategisch procederende belangenorganisaties vanuit Amerikaans perspectief, om op die manier het Nederlandse (bestuursrechtelijke) debat over het beroepsrecht voor belangenorganisaties te verrijken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.