Universiteit Leiden

nl en

Ruud Koole bij afscheid geëerd met Koninklijke Onderscheiding

Hoogleraar Politicologie Ruud Koole is bij zijn afscheid op 13 december benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Henry Lenferink van Leiden speldde hem de bijbehorende versierselen op.

Prof.dr. Ruud Koole, hoogleraar Politicologie, Nederlandse Politiek en haar Institutionele Ontwikkeling, werd op 13 december geridderd vanwege zijn rol als begenadigd wetenschapper en zijn maatschappelijke verdiensten.

Lintje Ruud Koole
Prof.dr. Ruud Koole, Officier in de Orde van Oranje Nassau, met de Leidse burgemeester Lenferink.

Koole wordt geroemd om zijn indrukwekkende kennis van de achtergronden van ons politieke stelsel. Hij was een uitstekend wetenschapper die publicaties van zeer hoog niveau op zijn naam schreef, en had hart voor zijn vak én zijn studenten. Wetenschappelijke integriteit stond bij Koole altijd voorop. Hij was bij de faculteit eveneens bestuurlijk actief, onder meer als lid van het faculteitsbestuur van Sociale Wetenschappen en als penvoerder van het multi‐disciplinaire profileringsgebied Politieke legitimiteit.

Koole was gedurende zijn hele carrière ook maatschappelijk actief. Hij was voorzitter van de Partij van de Arbeid (twee keer zelfs, van 2001-2005, en waarnemend in 2007) en lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer (2011-2015).

Daarnaast vervulde hij allerlei andere functies (zie kader). De combinatie van wetenschappelijk werk en maatschappelijke activiteiten was kenmerkend voor Koole. Hij combineerde deze beide werkzaamheden niet alleen, hij verbond ze ook met elkaar door vaak zijn wetenschappelijke kennis in te brengen.

Koole was plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Referendumcommissie (2015-2019), lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (2017-2018) en lid van het bestuur van de Stichting Het Parool (1999-2003). Ook begeleidde hij mede de fusie van BNN en VARA die op 1 januari 2014 zijn beslag kreeg. Verder was Koole bestuurder van het landelijke Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en was hij een van de initiatiefnemers van het European Political Data Yearbook waarin gegevens zijn opgenomen over onder meer verkiezingen en referenda in Europese landen en een aantal daarbuiten. Momenteel is hij lid van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (sinds 2013) en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD).

Hoewel Koole zijn wetenschappelijke werk en zijn persoonlijke politieke opvattingen zorgvuldig scheidde, lagen ze wel in elkaars verlengde. Integriteit was ook buiten zijn wetenschappelijke werk leidend. Bij zowel het eerste als het tweede referendum in Nederland, zette hij zich volop in voor zo objectief en waardenvrij mogelijke informatie aan de burger over de betreffende wet. Andere begrippen die als een rode draad door Kooles werkzame leven liepen waren sociale rechtvaardigheid, emancipatie en solidariteit.

Tekst: Corine Hendriks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.