Universiteit Leiden

nl en

Vijf projectsubsidies toegekend aan onderzoekers rechtenfaculteit

Elk jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen.

De middelen zijn afkomstig uit de Fondsen op Naam van het LUF en vanuit de samenwerking van het LUF met diverse stichtingen.

Dit jaar gaan er twee subsidies van de Gratama Stichting/LUF, die bij voorkeur projecten met maatschappelijke relevantie steunt, naar onderzoekers van de Leidse rechtenfaculteit:

Het Kroese-Duijsters Fonds voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten subsidieert drie Leidse rechtenonderzoeken:

  • Dr. Vestert Borger, On the Authority of the European Judge, € 1.983
  • Dr. mr. Katrien F.M. Klep, Kinderrechten op decentraal niveau: access to (social) justice in het jeugddomein op gemeentelijk niveau, € 7.051
  • Mr. Esther Kentin, Regulating plastic pollution: basic principles from a scientist’s perspective - ‘Science rules on plastic’, € 24.750

1,6 miljoen

De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF heeft in haar vergadering van maart 2019 tachtig aanvragen besproken. In totaal werd voor een bedrag van € 1,6 miljoen aangevraagd, terwijl de budgetten van de Fondsen op Naam optelden tot € 703.450. 

Op basis van de beschikbare middelen, en voor een deel van de aanvragen het oordeel van externe stichtingen, konden in totaal 33 aanvragen van de Universiteit Leiden worden gehonoreerd (41 procent) voor een totaalbedrag van € 591.938, terwijl 47 projecten moesten worden afgewezen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.