Universiteit Leiden

nl en

Erwin Muller benoemd als voorzitter van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr)

Erwin Muller, decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht, is benoemd als voorzitter van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De ministerraad heeft vorige week ingestemd met de instelling van deze commissie.

De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals beschreven in de Wvr, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als operationele componenten. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie.

Het doel

De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.