Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor Henk Schulte Nordholt

Henk Schulte Nordholt, bijzonder hoogleraar Indonesische geschiedenis, is op vrijdag 6 september 2019 vanwege zijn wetenschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Leidse burgemeester Henri Lenferink speldde hem de versierselen op. Dat gebeurde na Schulte Nordholts afscheidssymposium en het uitspreken van zijn afscheidsrede in Museum Volkenkunde.

Henk Schulte Nordholt geldt niet alleen in Nederland maar wereldwijd als een autoriteit op het gebied van Zuidoost-Azië en in het bijzonder Indonesië. Zijn hele wetenschappelijke carrière als historicus en antropoloog heeft hij gewijd aan de studie van Indonesië, zowel in de koloniale als de postkoloniale periode, en aan de bevordering van samenwerking.

Henk Schulte Nordholt lintje
Henk Schulte Nordholt spreekt zijn dank uit. (Foto Fridus Steijlen)

Amsterdam, Rotterdam en Leiden

Schulte Nordholt doceerde van 1985 tot 2005 antropologie en de geschiedenis van Azië aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2005 was hij universitair hoofddocent in Moderne Aziatische Geschiedenis aan dezelfde universiteit. Hij was hoogleraar Aziatische Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam van 1999 tot 2007 en hoogleraar Zuidoost-Azië Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 2007-2014. In 2002 werd hij verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden, waar hij in 2005 hoofd Onderzoek werd. In 2014 werd hij namens het KITLV deeltijdhoogleraar Geschiedenis van Indonesië aan de Universiteit Leiden.

SPIN

De hoogleraar speelde een belangrijke rol in het Scientific Program Indonesia Netherlands (SPIN) van de KNAW. Het SPIN stimuleert langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksconsortia uit Indonesië en Nederland; het programma financiert bilaterale onderzoeksprogramma's en ondersteunende activiteiten waar beide partijen belang bij hebben, met thema’s als voedsel, gezondheid en sociaal economische ontwikkeling.

Breed scala aan publicaties

Schulte Nordholt heeft talloze publicaties op zijn naam staan. Van artikelen over banditisme en politiek in onze voormalige kolonie, tot boeken over de hervormingen in Indonesië na de val van Soeharto en de geschiedenis van heel Zuidoost Azië. Hij versterkte ook de academische samenwerking tussen Indonesische universiteiten en onderzoekscentra enerzijds en het Koninklijke Instituut voor Taal Land en Volkenkunde anderzijds.

Indonesian Heritage Center

In 2011 was Schulte Nordholt een van de oprichters van het Chinese Indonesian Heritage Center, over de positie van de Chinezen in Indonesië die zo onlosmakelijk deel uitmaken van de Nederlandse postkoloniale en migratiegeschiedenis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.