Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een van de grotere faculteiten van Universiteit Leiden.

Met haar internationale oriëntatie en haar wortels diep in de Nederlandse rechtsorde, heeft de faculteit vele generaties juristen opgeleid voor de kernfuncties van de rechtsstaat. In haar onderzoek beperkt de faculteit zich niet tot een enkel speerpunt, maar streeft ze naar excellent en innovatief onderzoek over de volle breedte van het recht. 

Haar historie gaat terug tot 1575. Vanaf het begin wist de faculteit geleerden aan zich te binden zoals Cornelis de Groot, de oom van Hugo de Groot (Grotius) die zelf in 1594 in Leiden kwam studeren, en de beroemde Hugo Donellus. Zij trokken veel studenten aan en brachten onderwijs en wetenschap tot ontwikkeling. Zo ontstond er een bloeiende faculteit.

Later zouden studenten college volgen bij grootheden als Thorbecke (Staatsinrichting), Meijers (Burgerlijk recht) en Kooijmans (Volkenrecht).

Leiden Law Blog