Universiteit Leiden

nl en

Meer vrouwen dan mannen gepromoveerd in 2019

Voor het eerst promoveerden er meer vrouwen dan mannen aan de Universiteit Leiden. In 2019 verdedigden 226 vrouwen hun proefschrift, tegenover 207 mannen. Vrouwen behaalden ook vaker een cum laude: 7 van de 13 laudatio’s ‘met lof’ werden aan een vrouw toegekend.

Dit bleek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor prorectoren in het Academiegebouw op 3 december. Prorectoren zijn hoogleraren en emeritus-hoogleraren die de rector magnificus bij de promoties vervangen als voorzitter van de oppositiecommissie.

De meeste promoties waren dit jaar bij de faculteit Geneeskunde/LUMC, namelijk 136, op de voet gevolgd door de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: 131. Geesteswetenschappen had 73 promoties, Rechtsgeleerdheid 42, Sociale Wetenschappen 28, Archeologie 19 en de faculteit Governance and Global Affairs 4.

Meer getalenteerde vrouwen

De Universiteit Leiden is blij met het groeiende aantal vrouwelijke promovendi. De universiteit werkt aan de versterking van de positie van getalenteerde vrouwen in de wetenschap. Het College van Bestuur zet zich in om meer vrouwen tot hoogleraar te benoemen. Wat betreft dit laatste doet Leiden het goed: in 2018 had de universiteit met ruim 27 procent de meeste vrouwelijke hoogleraren, op de Open Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen na. De cijfers van 2019 zijn nog niet bekend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.