Universiteit Leiden

nl en

Dit zijn de zeven Veni-laureaten van Geesteswetenschappen

Aan maar liefst zeven wetenschappers van de Faculteit Geesteswetenschappen is een Veni-financiering toegekend. Veni’s zijn gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Met de beurs van maximaal 250.000 euro kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Matriarchale islam: gender en sharia in landen rond de Indische Oceaan

Mahmood Kooriadathodi - Leiden University Institute for Area Studies

De islam wordt over het algemeen gezien als een patriarchale godsdienst. Deze veronderstelling rust op een interpretatie vanuit een mannelijk perspectief. Mahmood Kooriadathodi onderzoekt de islam in landen rond de Indische Oceaan. Daar bestaan enkele aan elkaar verbonden matriarchale islamitische gemeenschappen, die nieuwe inzichten kunnen geven in de historische en menselijke aspecten van de islam en de sharia.

Lees meer: Veni-beurs voor Mahmood Kooriadathodi: Kan de Islam matriarchaal zijn?

Wie heeft welke verplichtingen aan toekomstige generaties?

Tim Meijers – Instituut voor Wijsbegeerte

Veel bedreigingen van het welzijn van toekomstige generaties, zoals klimaatverandering, spelen wereldwijd. De aanpak hiervan vereist internationale samenwerking. Tim Meijers wil een antwoord vinden op de vraag wat een eerlijke verdeling is van de kosten die hiermee gepaard gaan, rekening houdend met het feit dat de wereld veel ongelijkheid kent.

Lees meer: Tim Meijers ontvangt een Veni voor onderzoek naar verplichtingen aan toekomstige generaties.

De geschiedenis herstellen en vertellen met gebombardeerde boeken

Krista Murchison – Leiden University Centre for the Arts in Society

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden duizenden manuscripten vernietigd. Deze vernietigde collecties zijn, ondanks hun voortdurende belang, grotendeels genegeerd in conceptualisaties van het archief. Krista Murchison wil de vernietigde archieven van vier landen digitaal tot leven brengen, om zo lopende discussies te bevorderen over het ‘immateriële archief’ en het sociale en historische belang daarvan.

Herinneringen aan protest en teleurstelling in de Arabische wereld

Judith Naeff – Leiden University Institute for Area Studies

Judith Naeff analyseert experimentele documentaires en fictie van jonge Arabische filmmakers over de protestbewegingen van de jaren zeventig in hun regio. De manier waarop de filmmakers zich tot dit verleden verhouden, laat zien hoe zij hun eigen positie proberen te definiëren in de ontmoedigende politieke context van de jaren 2000.

Lees meer: Judith Naeff onderzoekt Arabische idealen en teleurstellingen met Venibeurs.

Veekleuren in Oost-Afrika

Sara Petrollino – Leiden University Centre for Linguistics

Veehoeders in Oost-Afrika hebben ongelooflijk complexe uitdrukkingen om te verwijzen naar de kleuren en patronen van diervachten. Hoe deze kleursystemen van dieren werken is nog grotendeels onbekend. Sara Petrollino onderzoekt de semantische categorisatie van kleur- en patroongroepen in drie Oost-Afrikaanse talen evenals de wijze waarop de veehoeders deze verwoorden.

Cassava roots: de prehistorie van het Amazonegebied bezien vanuit de keuken

Konrad Rybka – Leiden University Centre for Linguistics

Het is nog altijd een raadsel hoe cassava (maniok), een giftige wortel, het hoofdvoedsel van het Amazonegebied werd en het leven van prehistorische Amazonische volkeren veranderde. Door de traditionele manieren van cassavaverwerking te bestuderen met behulp van museumcollecties, etnografische literatuur en hun inheemse namen, wil Konrad Rybka hun verspreiding reconstrueren en zo de sociaal-culturele gevolgen ervan begrijpen.

Lees meer: De prehistorie van cassave en de Amazone.

Het Nabatees Aramees: schrijf- of spreektaal?

Benjamin Suchard – Leiden University Centre for Linguistics

Het antieke rijk van de Nabateeërs heeft duizenden teksten achtergelaten. De Nabateeërs schreven Aramees, de lingua franca van hun tijd. Maar het Aramees van hun teksten vertoont grote invloed van het Arabisch. Benjamin Suchard onderzoekt of het Nabatees Aramees ooit gesproken is, of alleen als schrijftaal werd gebruikt.

Lees meer: Benjamin Suchard ontvangt Veni voor onderzoek naar Nabateaans Aramees als gesproken taal

In totaal hebben 25 jonge Leidse onderzoekers een Veni-beurs ontvangen. NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, verstrekt jaarlijks de Veni-subsidies aan jonge, vaak recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen maximaal 250.000 euro voor nieuwsgierigheidgedreven onderzoek. De Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.