Universiteit Leiden

nl en

Stephanie Rap wint KNAW Early Career Award 2019

De KNAW Early Career Award 2019 is toegekend aan universitair docent kinderrechten Stephanie Rap. Ze krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de betekenis van internationale kinderrechten.

Stephanie Rap

Rap is erg gelukkig met de toekenning, die dinsdag 5 november werd bekendgemaakt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 'Enerzijds omdat het een belangrijke waardering vormt voor het wetenschappelijke werk dat ik verricht. Anderzijds laat deze prijs zien dat onderzoek op het terrein van internationale kinderrechten wetenschappelijk in de belangstelling staat en een terrein is dat verder ontwikkeld kan worden. Ik hoop daar met deze prijs een bijdrage aan te kunnen leveren.'

In haar onderzoek combineert Rap verschillende onderzoeksmethoden om de betekenis van internationale kinderrechten, in het bijzonder het recht om te participeren in juridische procedures, te analyseren en te begrijpen. 'De implementatie van kinderrechten in de praktijk kent een aantal dilemma's en spanningsvelden, bijvoorbeeld tussen bescherming en participatie; het belang van het kind en andere prangende belangen; de rol en positie van ouders en de rol van kinderen in een juridische procedures. Ik probeer deze spanningsvelden bloot te leggen door een bepaalde praktijk van dichtbij te onderzoeken, door middel van empirisch onderzoek (bijv. interviews en observaties). Door het doorgronden van de betekenis van kinderrechten in de praktijk hoop ik tot nieuwe inzichten te komen, die kunnen leiden tot handvatten voor professionals, over hoe op een kindvriendelijke manier kinderen te betrekken in juridische besluitvorming.'

Theorie en praktijk verbinden

De toekenning van de award betekent dat Rap een beurs ontvangt van 15.000 euro, dat kan worden besteed aan de onderzoekscarrière. 'Ik wil deze prijs gebruiken om de verbinding te maken tussen theorie en praktijk, door de bevindingen uit mijn onderzoek te vertalen naar praktische handvatten voor professionals die met kinderen te maken hebben in het nemen van juridische beslissingen. Het doel daarbij is om kinderen een stem te geven en op een effectieve en betekenisvolle manier te betrekken bij de beslissingen die genomen worden. Daarnaast wil ik de prijs ook gebruiken om het internationale netwerk van wetenschappers uit verschillende disciplines – (kinder)rechten, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, antropologie – bij elkaar te brengen en te verbinden.'

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.

Ook wetenschappers van andere faculteiten van de Universiteit Leiden zijn door de KNAW onderscheiden. Lees hier wie dat zijn.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.