Universiteit Leiden

nl en

Campus Den Haag

De Universiteit Leiden is sinds eind jaren negentig gevestigd in twee steden: Leiden en Den Haag. Inmiddels zijn op de Campus Den Haag zes van de zeven faculteiten van de universiteit actief. De Faculteit Governance and Global Affairs is zelfs volledig in Den Haag gevestigd. Net als het Leiden University College The Hague en de grootste opleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen, International Studies.

Vier themagebieden in Den Haag

Het onderwijs en onderzoek in Den Haag sluit nauw aan op het profiel van de stad - stad van vrede, veiligheid en recht – en op de overige mogelijkheden die de stad biedt. Het onderwijs en onderzoek draait om vier thema’s:

  1. Internationaal recht, vrede en veiligheid
  2. Politiek en openbaar bestuur
  3. Stedelijke vraagstukken
  4. Gezondheid en zorg 

Haagse organisaties en instellingen

Veel van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Den Haag raakt direct aan het werk van de talloze organisaties en instituties in de stad. Denk aan het Nederlands Parlement, de ministeries, nationale en internationale gerechtshoven, Europese instellingen, intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties, ambassades, en de diplomatieke en tal van overige juridische en maatschappelijke instellingen. De directe nabijheid van deze instellingen en organisaties is van grote meerwaarde voor de universiteit, haar wetenschappers en studenten, en voor de organisaties zelf. Dat alles maakt Den Haag bovendien een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te studeren.

Wetenschappelijke kennis en complexe maatschappelijke vraagstukken komen in Den Haag op natuurlijke wijze samen. Bovendien maakt Den Haag als grote stad haar zeer geschikt voor onderwijs en onderzoek naar typisch stedelijke vraagstukken. De Universiteit Leiden biedt in Den Haag een aantal bacheloropleidingen aan: Bestuurskunde, Liberal Arts and Sciences: Global Challenges, International Studies, en in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam de afstudeerrichting Informatica en economie. In september 2017 starten de nieuwe opleiding Security Studies en de (uit Leiden verplaatste) bachelorspecialisatie International Relations and Organisations. Daarenboven biedt de universiteit een aantal masteropleidingen aan, waaronder enkele advanced opleidingen.

LUMC

Het LUMC werkt in Den Haag nauw samen met de Haagse STZ-ziekenhuizen op het gebied van innovatie in zorg en opleiding, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek.

Florerend campusleven

Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een florerende, academische studentenstad. De universiteit heeft de stad veel te bieden, niet alleen met haar studenten, hoogopgeleide afgestudeerden en wetenschappelijke kennis, maar ook als kweekvijver voor talent, innovaties, start-ups en postacademisch onderwijs. De verdere ontwikkeling van het universitaire campusleven in Den Haag staat daarom hoog op de gezamenlijke agenda’s van de stad en van de universiteit.