Universiteit Leiden

nl en

Carlijn Bergwerff ontvangt Comeniusbeurs voor invoering virtual reality in onderwijspraktijk

Carlijn Bergwerff heeft samen met Sophie van Rijn en Hanna Swaab - werkzaam aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen en Patris van Boxel (SOLO) een succesvolle aanvraag ingediend voor een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro. Met deze beurs gaan zij virtual reality in het practicum gesprekstechnieken van de bachelor Pedagogische Wetenschappen implementeren, zodat studenten complexe gesprekken kunnen oefenen.

Carlijn Bergwerff
Carlijn Bergwerff

Universitair docent Bergwerff merkte op dat het voor studenten soms lastig is om gespreksvaardigheden toe te passen in complexe gesprekssituaties, bijvoorbeeld als een jongere weerstand vertoont of ouders geëmotioneerd reageren. Zij bedacht daarom dat het een nuttige innovatie van het onderwijs is als studenten middels virtual reality (VR) ervaring op doen met het voeren van complexe gesprekken. Met de Comeniusbeurs kan Bergwerff nu VR in het vak Practicum Gesprekstechnieken 2 van de bachelor Pedagogische Wetenschappen implementeren. 

Ervaring in een realistische omgeving

Het komende jaar ontwerpt Bergwerff met een projectteam een virtuele 3D-omgeving, waarin complexe gesprekssituaties worden nagebootst. Studenten nemen dan deel aan het gesprek vanuit het perspectief van een pedagoog. Zo oefenen zij complexe gesprekken met ouders, jongeren en/of kinderen. De student neemt virtueel deel aan de gesprekken en beslist meerdere keren per gesprek wat een adequate reactie is op wat de gesprekspartners zeggen of doen. Studenten kunnen zo ervaring opdoen met verschillende gesprekssituaties in een veilige en realistische omgeving.

Door studenten zelfstandig te laten oefenen met het toepassen van gespreksvaardigheden, krijgen ze een beter beeld van het type werk dat ze na hun studie kunnen uitvoeren en voelen ze zich zelfverzekerder in het voeren van gesprekken. Hun enthousiasme om te leren wordt daarmee vergroot.

VR voor de verbetering van het onderwijs

De beoordelingscommissie van de Comeniusbeurs heeft de aanvraag als ‘zeer goed’ beoordeeld. De commissie is overtuigd dat het project van grote waarde kan zijn voor studenten, docenten en het veld in het algemeen. Ze zijn positief over het innovatieve karakter van het project en zien de waarde van de toepassing van VR voor de verbetering van het onderwijs.

Doel van het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten. 

Als ontvanger van een Comeniusbeurs treedt Bergwerff toe tot het ComeniusNetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Meer over het Comeniusprogramma ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.