Universiteit Leiden

nl en

Paul van den Broek ontvangt Oswald Külpe-prijs

Paul van de Broek heeft de prestigieuze Oswald-Külpe-prijs gekregen vanwege zijn invloedrijke onderzoek naar tekstbegrip en lezen in de afgelopen 35 jaar. Het Instituut Psychologie aan de Universiteit van Würzburg in Duitsland kent deze prijs toe voor baanbrekend werk in de experimentele studie van hogere mentale processen.

Het onderzoek van Paul van den Broek draait om de vraag hoe samenhangende mentale modellen construeren wanneer ze verhalen of informatieve teksten lezen. Door betekenisvolle (semantische) verbanden tussen gebeurtenissen in een verhaal of elementen van wetenschappelijke verklaringen te herkennen of construeren en te koppelen aan zijn/haar achtergrondkennis bouwt de lezer een samenhangend model van de betekenis van de tekst. Als het leggen van zulke verbanden niet goed lukt of als verkeerde verbanden worden geïdentificeerd, dan is begrip suboptimaal.

Fundamenteel experimenteel onderzoek

Het onderzoek van Paul van den Broek is fundamenteel experimenteel onderzoek, met een oog voor mogelijke toepassingen. Teksten nemen een aanzienlijk deel van ons dagelijks leven in beslag en veel van onze cognitieve activiteiten hebben op een of andere manier betrekking op tekstbegrip. Het lezen en begrijpen van teksten kan echter een uitdaging zijn voor veel mensen, van basisschoolleerlingen tot volwassenen. Het werk van Paul van den Broek heeft geleid tot theoretische modellen van cognitieve processen tijdens lezen en tot het ontwerpen van evidence-based interventies en diagnostische maatregelen die kunnen worden gebruikt om worstelende lezers te helpen.

Paul van den Broek neemt Oswald Külpe-prijs in ontvangst
V.l.n.r. prof. dr. Tobias Richter, prof. dr. Paul van den Broek, prof. dr. Roland Deutsch

Over de Oswald-Külpe-prijs

De Oswald-Külpe-prijs wordt uitgereikt voor uitzonderlijke wetenschappelijke bijdragen aan de experimentele studie van hogere mentale processen. De prijs is een eerbetoon aan de oprichter Oswald Külpe van het en de grote traditie van het Instituut voor Psychologie aan de Universiteit van Würzburg in Duitsland. Eerdere ontvangers waren onder andere prof. Asher Koriat, Universiteit van Haifa - Israël, prof Richard E. Nisbett, Universiteit van Michigan - VS en prof. Michael Tomasello, Max-Planck-Instituut voor Evolutionaire Antropologie, Leipzig - Duitsland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.