Universiteit Leiden

nl en

Yannick van den Brink verkrijgt NWO Rubicon-beurs voor onderzoek aan University of Cambridge

Mr. dr. Yannick van den Brink, universitair docent aan de afdeling Jeugdrecht, heeft een NWO Rubicon-beurs toegekend gekregen om anderhalf jaar onderzoek te gaan doen aan University of Cambridge, Institute of Criminology, in het Verenigd Koninkrijk.

Van den Brink gaat onderzoek doen naar de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het jeugdstrafrecht. Jeugdigen uit etnische minderheidsgroepen, jeugdigen met een verstandelijke beperking en jeugdigen met een lage sociaaleconomische achtergrond zijn sterk oververtegenwoordigd in Nederlandse justitiële jeugdinrichtingen, hetgeen mede lijkt te worden verklaard door ongelijkheden in de besluitvorming in de jeugdstrafrechtsketen. Anders dan in bijvoorbeeld Engeland & Wales en de Verenigde Staten, is in Nederland geen beleid ontwikkeld dat zich specifiek richt op het terugdringen van dergelijke ongelijkheden.

Van den Brink gaat onderzoeken hoe het gelijkheidsbeginsel kan worden gewaarborgd in besluitvorming over het voorarrest van jeugdige verdachten, zonder afbreuk te doen aan het streven naar ‘maatwerk’ dat kenmerkend is voor het jeugdstrafrecht. Hiervoor zal hij ook empirisch onderzoek verrichten in jeugdrechtbanken in Engeland en de Verenigde Staten om te verkennen in hoeverre Britse en Amerikaanse beleidsstrategieën om ongelijkheden terug te dringen, toepasbaar zijn in het Nederlandse jeugdstrafrecht.

Het onderzoek zal naar verwachting op 1 september 2019 starten en op 28 februari 2021 worden afgerond. Van den Brink zal gedurende zijn onderzoek worden begeleid door dr. Caroline Lanskey, Lecturer of Criminology and Criminal Justice, University of Cambridge, Institute of Criminology.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie