Universiteit Leiden

nl en
fsw pride leiden

Sociale Wetenschappen

Impact maken op de samenleving en bijdragen aan de ontwikkeling van een werkelijk wereldwijde sociale wetenschap, dat is waar de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) naar streeft. Op het gebied van culturele antropologie, pedagogiek, politicologie, psychologie en wetenschaps- en technologiestudies doen we toonaangevend onderzoek en bieden we uitdagend onderwijs.

Onderwijs en onderzoek gaan hand in hand en zijn tevens intensief verbonden aan de maatschappij. Actuele vraagstukken uit zowel Nederland als de internationale gemeenschap, zetten we in om de nieuwsgierigheid van studenten en onderzoekers te prikkelen. 

We geloven dat we het volledige potentieel van de sociale wetenschappen alleen kunnen realiseren door onze gemeenschap en kennis open te stellen. We voelen ons onderdeel van een groter geheel en dagen onszelf uit om ons steeds aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hierdoor kunnen we steeds meer van directe maatschappelijke waarde zijn. 

Meer over de Faculteit der Sociale Wetenschappen >>

Blogs van onze wetenschappers

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.