Universiteit Leiden

nl en

Marc Koper ontvangt de Netherlands Catalysis and Chemistry Award

Marc Koper heeft de Netherlands Catalysis and Chemistry Award ontvangen tijdens de 20e bijeenkomst van de Netherlands' Catalysis and Chemistry Conference. ‘De ultieme kandidaat voor deze prijs’, zo valt te lezen in een van de aanbevelingsbrieven.

Lof door de jury

De jury onderschrijft dat Koper bijzonder actief en succesvol is geweest de afgelopen tien jaar, wat blijkt uit zijn publicaties en impactfactor, maar ook uit zijn aanwezigheid en erkenning in de nationale en internationale gemeenschap. Volgens de jury is hij zeer onafhankelijk en heeft hij een duidelijk en uniek onderzoeksprofiel in de katalyse. Ze benadrukken het belang hiervan in de komende jaren. De jury verwacht dat Kopers impact binnen zijn discipline en in de samenleving alleen maar zal vergroten. ‘Marc is op dit moment een van de meest actieve elektrochemici binnen de fysische elektrochemie en katalyse, en hij is een erkend leider op dit gebied’, schrijft een van de personen die Koper aanbeveelt.

Marc Koper met zijn prijs

Pionier

Koper heeft volgens de jury belangrijke bijdragen geleverd op het gebied van theorie van elektrochemische overdracht en elektrokatalyse. Hij is een pionier in de toepassingen van de eerste principiële theorieberekeningen op de oppervlakte-elektrochemie. Een kenmerk van Kopers werk is de combinatie van elektrochemische metingen – meestal op goed gedefinieerde elektrode oppervlakken – met theorie en in situ technieken.

Hernieuwbare energie

Koper doet onder andere fundamenteel onderzoek naar wat er precies gebeurt op het oppervlak van elektroden, op atoomniveau. Zijn fundamentele ontdekkingen bieden inzichten die nuttig zijn voor toepassingen in de duurzame energie. Zo maakt zijn onderzoek het mogelijk om betere katalysatoren te ontwikkelen voor de omzetting van koolstofdioxide in brandstoffen. Een ander voorbeeld is de productie van energie uit elektriciteit en water, waarvoor de huidige technologie nog te duur is om op grote schaal te gebruiken.

Eerdere onderscheidingen

Koper krijgt in Nederland de nodige erkenning, bijvoorbeeld met subsidies zoals een NWO Vici en meerdere NWO TOP-subsidies. Daarnaast is hij onlangs verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Internationaal wordt hij zeer gerespecteerd en erkend, zoals blijkt uit de Carl Wagner Memorial Award 2013 (Electrochemistry Society USA), de Brian Conway Award 2016 (International Society of Electrochemistry) en de Faraday Award 2017 (Royal Society of Chemistry). In 2018 werd hij verkozen tot voorzitter van de International Society for Electrochemistry.

Dit bericht is gebaseerd op het DCS bericht

De prijs wordt gezamenlijk gesponsord door de Netherlands Organization of Catalysis Industries (VIRAN) en de Dutch Catalysis Society (DCS). Naast een certificaat krijgt de winnaar 10.000 euro. Het NCCA erkent en stimuleert belangrijke prestaties van individuen in de fundamenteel en praktisch onderzoek binnen de katalyse. Kandidaten zijn actieve onderzoekers uit de academische wereld, onderzoeksinstituten of het bedrijfsleven in Nederland of België. De kandidaat kan een deel van het onderzoek in andere landen hebben uitgevoerd of is momenteel actief in het buitenland. De selectie is gebaseerd op wat de kandidaat heeft bereikt en bijgedragen in de afgelopen tien jaar. De vorige winnaars zijn Bert Weckhuysen (2009) en Ben Feringa (2015).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.