Universiteit Leiden

nl en

Thomas Sanders wint AB-annotatieprijs 2018

Sanders (voormalig) promovendus afdeling Staats- en bestuursrecht, heeft op 18 januari 2019 de AB-annotatieprijs gewonnen met zijn annotatie bij twee uitspraken over de vraag wanneer een epistel van een bestuursorgaan - of van een deurwaarder - kan worden aangemerkt als een aanmaning in de zin van art. 4:112 Awb.

Sanders is advocaat bij AKD en op 17 oktober 2018 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een onderzoek naar invordering door de overheid.
Naast Sanders kregen ook de volgende onderzoekers van de afdeling staats- en bestuursrecht van de universiteit een eervolle vermelding:

  • Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik over de manier waarop het EHRM de Rotterdamwet toetst (AB 2018/11);
  • Geerten Bogaard en Jerfi Uzman bij AB 2018/361. Jurylid Borman zegt over deze noot: “zij hadden met hun noot bij de Afdelingsuitspraak over de kerk van het vliegende spaghettimonster natuurlijk een dankbaar onderwerp (in de AB is bij deze uitspraak trouwens een illustratie van dat spaghettimonster te vinden, de enige tekening in de hele jaargang 2018). De annotatoren plaatsen de uitspraak het in een mooi breder rechtsvergelijkend perspectief met de leuke conclusie dat ook de wetgever het gewoon op een nuchtere manier kan oplossen, zoals in Oostenrijk. Voor mij als wetgever heel nuttig om dat te lezen.”
  • Jacobine van den Brink (Uva) en Annemarie Drahmann over de toepassing van het beginsel van gelijke kansen bij de verdeling van schaarse subsidies (AB 2018/406).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.