Universiteit Leiden

nl en

Impact

Onderzoek en onderwijs hebben invloed op de samenleving. Op veel manieren leveren onze studenten, wetenschappers en afgestudeerden bijdragen aan de maatschappij.

Science for society

De universiteit heeft op veel manieren impact. Niet alleen met kennis, op de korte of langere termijn, maar bijvoorbeeld ook op de economie, beleid, het maatschappelijk debat. Elke euro die aan ons onderzoek wordt besteed, levert ongeveer het viervoudige op en dankzij ziekenhuis en universiteit zijn er tienduizenden banen. Onder meer dankzij de Universiteit Leiden en het LUMC heeft de stad Leiden het beste vestigingsklimaat van alle economische regio’s in Nederland. Ons onderzoek leidt tot patenten en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. We zoeken hierbij samenwerking met verschillende partners, zoals bedrijven in het Leiden Bio Science Park.

Bio Science Campus

De komende jaren gaat het Bio Science Park (BSP) op de schop. Het park met zo’n 150 hightech bedrijven in de life sciences & health is - naast de universiteit – een van de krachten van Leiden als internationale kennisstad. Het ligt op steenworpafstand van ons historische centrum en vormt samen met het stationsgebied en de binnenstad de economische kern van Leiden: er werken 17.000 mensen. Het park wordt een echte campus waar studenten, ondernemers en wetenschappers kunnen onderzoeken, studeren en werken. Lees hier meer over in het artikel 'Welkom op de campus' (pdf).

Bio Science Campus

Publiek – private samenwerking

Luris is het expertisecentrum van de Universiteit Leiden dat Leidse onderzoekers en studenten helpt  om hun vindingen en kennis maatschappelijk impact te laten hebben. Luris doet dit door strategische allianties te vormen met industriële en andere maatschappelijke relevante partners, (inter)nationale financieringsmogelijkheden te benutten en nieuwe bedrijvigheid te creëren via spin-offs en start-ups voor onderzoekers en studenten van verschillende disciplines.

109.000 alumni: professionals aan het werk

Elk jaar studeren er aan de Leidse universiteit zo’n 7,000 studenten af. In hun werk gebruiken deze jonge mensen veelal bij ons geleerde kennis en vaardigheden. Media, politiek & beleid, gezondheidszorg, onderwijs, rechtspraak – onze alumni, afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, dragen er aan bij. 

Circa 28.000 studenten actief in de stad

Onze studenten zetten zich actief in, ook buiten de universiteit. Leiden en Den Haag profiteren van hun aanwezigheid. In Lugus bundelen jonge studentondernemers met bijzondere plannen en ideeën hun krachten met het bedrijfsleven. Veel studenten doen als stagiair waardevol werk voor werkgevers. Zo doen studenten van de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media elk jaar een project in de stad Leiden, bijvoorbeeld samen met het Leidsch Dagblad. 

Leden van Augustinus op pad voor vrijwilligerswerk via Stichting Present.

Ook zetten studenten zich in als vrijwilliger. Variërend van bijdragen aan de 3-oktober-viering in Leiden, een daklozendiner bij een studentenvereniging, tot een samenwerking met gemeenten. Studenten van Leiden University College The Hague werken bijvoorbeeld samen met de gemeente Den Haag in het Community Project. Studenten doen ook vrijwilligerswerk via Stichting Present, een organisatie die medewerkers en studenten van de universiteit koppelt aan vrijwilligerswerk in Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie