Universiteit Leiden

nl en

Impact

Met ons onderzoek en onderwijs dragen we bij aan een betere wereld. We mengen ons in het wetenschappelijke en publieke debat, en zoeken antwoorden voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Zowel lokaal en regionaal als mondiaal.

Wetenschappelijke impact

Ons onderzoek brengt de wetenschap verder. Onze onderzoeksoutput is hoog, met jaarlijks meer dan 400 promoties en meer dan 6000 wetenschappelijke publicaties. Onze wetenschap draagt bij aan de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De Universiteit Leiden scoort hoog in diverse rankings.

Economische impact

Elke euro die aan ons onderzoek wordt besteed, levert ongeveer het viervoudige op, zo blijkt uit onderzoek van BiGGAR Economics in 2015. Onder meer dankzij de Universiteit Leiden en het LUMC heeft de stad Leiden het beste vestigingsklimaat van alle economische regio’s in Nederland. Ons onderzoek leidt tot patenten, start-ups en innovatie. We werken graag samen met bedrijven, zoals in het  Leiden Bio Science Park. Met twee fondsen stimuleren we ondernemerschap, zoals nieuwe start-ups.

Uitbreiding Bio Science Park

De komende jaren breidt  het Leiden Bio Science Park (BSP) fors uit. Het park, met zo’n 150 hightech bedrijven in de Life Sciences & Health, is - naast de universiteit – een van de krachten van Leiden als internationale kennisstad.

Het BSP ligt op steenworpafstand van ons historische centrum en vormt samen met het stationsgebied en de binnenstad de economische kern van Leiden: er werken 17.000 mensen.

Het park wordt een echte campus waar studenten, ondernemers en wetenschappers kunnen onderzoeken, studeren en werken.

Meer informatie: 'Welkom op de campus' (pdf).

Samenwerking

We werken graag en veel samen met diverse partners: met andere kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties, NGO’s, musea en goede doelen.  Dichtbij, in onze steden Leiden en Den Haag: in Leiden Kennisstad en in PLNT, het Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship, in Den Haag met diverse partners op het terrein van vrede, recht en veiligheid. En ook verder weg, bijvoorbeeld in onze buitenlandse instituten.

Lees meer over samenwerking.

Advies en debat

Wetenschappers leveren belangrijke bijdragen aan maatschappelijke kwesties en aan maatschappelijk debat. Vaak in de vorm van een advies: juristen adviseren over rechtspraak en wetgeving, psychologen en artsen over zorg, bestuurskundigen en politcologen over beleid, wetenschappers van Geestswetenschappen over internationale zaken.

Unieke expertise maakt Leidse wetenschappers tot veelgevraagde gasten in media. Via columns en opinieartikelen en op Twitter mengen zij zich met hun kennis in discussies.

Lees over de aanwezigheid van onze wetenschappers in de media.

Levenlang leren

Ons onderwijsaanbod is breed en gevarieerd. Van bachelor- en masteropleidingen, tot advanced masters voor professionals, en ook nascholing, summerschools en cursussen. Wist u dat we meer dan 20 gratis online cursussen aanbieden? Over onderwerpen variërend van internationaal recht, tot terrorisme, cultureel erfgoed of niertransplantie.

Ontdek ons onderwijsaanbod.

Video-opname van een college voor een van onze online cursussen
Video-opname van een college voor een van onze online cursussen

Alumni: professionals aan het werk

Elk jaar studeren er aan de Leidse universiteit zo’n 7.000 studenten af. Zij gaan aan de slag op de arbeidsmarkt. In hun beroep zetten zij de bij ons geleerde kennis en vaardigheden in. Onze alumni werken in allerlei vakgebieden zoals media, politiek,  beleid, gezondheidszorg, onderwijs, rechtspraak. 

Impact van meer dan 30.000 studenten

Onze studenten zetten zich actief in, ook buiten de universiteit. Leiden en Den Haag profiteren van hun aanwezigheid. In Leren met de stad werken studenten aan stedelijke vraagstukken. In Lugus bundelen jonge studentondernemers met bijzondere plannen en ideeën hun krachten met het bedrijfsleven. Veel studenten doen als stagiair of met een studieopdracht waardevol werk voor werkgevers. Zo doen studenten van de masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media elk jaar een project in de stad Leiden, bijvoorbeeld samen met het Leidsch Dagblad. 

Vrijwilligerswerk

Ook zetten studenten zich in als vrijwilliger. Variërend van bijdragen aan de traditionele 3 October-viering in Leiden, een daklozendiner bij een studentenvereniging, tot een samenwerking met gemeenten. Studenten van Leiden University College The Hague werken bijvoorbeeld samen met de gemeente Den Haag in de  Haagse Community Tegen Eenzaamheid.

Studenten doen ook vrijwilligerswerk via Stichting Present, een organisatie die medewerkers en studenten van de universiteit koppelt aan vrijwilligerswerk in Leiden.

Leden van studentenvereniging  Augustinus doen vrijwilligerswerk via Stichting Present.
Leden van studentenvereniging Augustinus doen vrijwilligerswerk via Stichting Present.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.