Universiteit Leiden

nl en

Tim Meijers ontvangt een Veni voor onderzoek naar verplichtingen aan toekomstige generaties

Wat zijn we verplicht aan toekomstige generaties? En hoe verdelen we de kosten die komen met het naleven van deze verplichtingen op een eerlijke manier, wetende dat de wereld veel ongelijkheid en onrechtvaardigheid kent? Tim Meijers, filosoof en universitair docent, zal met een Veni-subsidie van 250.000 euro een principieel antwoord op deze vraag formuleren.

In veel gevallen bevindt de vraag over verplichting aan toekomstige generaties en de kostenverdeling hiervan zich op het snijvlak van internationale en intergenerationele rechtvaardigheid. ‘Een groot aantal belangrijke sociale vraagstukken hebben immers zowel internationale als intergenerationele dimensies; ze betreffen mensen hier en elders in de wereld én mensen die nu leven en in de toekomst’, legt Meijers uit. ‘Wat we nu – als wereldwijde huidige generatie – doen, bepaalt in sterke mate hoe toekomstige generaties leven. Denk aan duurzaamheid, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, maar ook aan het creëren en doorgeven van eerlijke en stabiele democratische en economische instituties. Ik denk dat we deze twee domeinen van rechtvaardigheid – tussen generaties en internationaal – niet los van elkaar kunnen zien.’

Handvatten voor een groene, democratische en rechtvaardige wereld

Meijers: ‘De centrale vraag van dit project is niet alleen filosofisch interessant, maar ook van groot maatschappelijk belang. Hoe we de kosten die met verplichtingen aan toekomstige generaties verdelen heeft grote invloed op het leven van vrijwel iedereen die nu en in de toekomst leeft. Grondige en kritische reflectie op de manier van het verdelen van verantwoordelijkheid is dus van groot belang. Individuele burgers, organisaties, staten hebben handvatten nodig om te reflecteren op hun rol in het doorgeven van een groene, democratische en rechtvaardige wereld.’

Dankwoord

Meijers zegt tijdens het schrijven van het voorstel veel steun te hebben gehad van collega’s, zowel in Leiden, Utrecht – daar werkt hij als postdoc binnen het ERC-project ‘Fair Limits’ – en elders. ‘Ook heeft een beurs van het Leids Universiteits Fonds en de Gratama Stichting mij in staat gesteld tijd vrij te maken voor dit voorstel. De Veni is een individuele beurs, maar zonder al deze persoonlijke en institutionele steun was het nooit gelukt deze beurs te krijgen’, aldus Meijers.  

NWO Veni

In totaal hebben 25 jonge Leidse onderzoekers een Veni-beurs ontvangen. NWO verstrekt jaarlijks de Veni-subsidies aan jonge, vaak recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen maximaal 250.000 euro voor nieuwsgierigheidgedreven onderzoek. De Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.