Universiteit Leiden

nl en

Janno Meijer wint Scriptieprijs 'Werken in het Openbaar Bestuur'

Alumnus én docent aan het Instituut Bestuurskunde, Janno Meijer heeft op dinsdag 12 februari 2019 de Scriptieprijs 'Werken in het Openbaar Bestuur 2018' van het Ministerie van Binnenlands Zaken uitgereikt gekregen. Meijer sleepte, als één van de zes genomineerden de derde prijs binnen voor zijn werk.

 Janno ontving de derde prijs ter bekroning van zijn scriptie over de aandacht voor botsende waarden in het openbaar bestuur en als sluitstuk van de Master Management van de Publieke Sector die hij in 2018 afrondde.

Puur of Pluralisme?

Sommige organisaties die tot de Rijksoverheid behoren, werken voor meerdere ministeries. De ministeries functioneren als het ware als opdrachtgevers voor deze zogeheten agentschappen. Toch hebben deze agentschappen maar één eigenaar, die verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in het agentschap. De eigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in het agentschap, terwijl de opdrachtnemer de taak heeft om de verschillende missies van al haar opdrachtgevers door te vertalen in passend beleid. Dit is een complexe aangelegenheid, gezien de verschillende publieke waarden die aansluiten bij de missies waarmee de ministeries zijn belast.

Janno Meijer: Onderzoek naar waardenconflicten bij het dienen van meerdere heren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Publieke Waardenconflicten bij de NVWA

Een voorbeeld van een dergelijk agentschap is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA bewaakt – in opdracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – onder andere de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en het dierenwelzijn. De NVWA is daarmee belast met de lastige taak om de uiteenlopende wensen van de ministeries te vertalen in passend beleid. De wensen van de ministeries zijn te herleiden naar publieke waarden, zoals het creëren van een goed ondernemersklimaat en bescherming van de consument. Maar wat nu als de opdrachten van de ministeries met elkaar conflicteren? En wat zijn de gevolgen van dergelijke mogelijk conflicterende waarden voor de mensen op de werkvloer, die het beleid moeten uitvoeren? Doordat de NVWA twee heren dient (de ministerie van LNV en VWS) bestaat op de werkvloer immers het gevaar dat publieke waarden botsen.

Politieke Druk en Ambtelijk Vakmanschap

De tegenstellingen tussen de publieke waarden van de beiden ministeries, blijken te vatten in de bescherming van het bedrijfsleven (producenten) aan de ene kant, tegenover het waarborgen van de voedselveiligheid (consumenten) aan de andere kant. De NVWA-inspecteurs lijken daar in hun dagelijkse werk weinig last van te ondervinden. De heuse strijd tussen producent en consument speelt zich af op het strategisch niveau van de organisatie en manifesteert zich in onderhandelingen tussen de opdrachtgevers. Inspecteurs laten zich niet leiden door één van beide waardepatronen in het bijzonder: van verdringing van waarden is daarmee geen sprake. Het grootste aandachtspunt is ingegeven door politieke wensen richting de NVWA , waarbij “efficiëntie” en “effectiviteit” publieke kernwaarden zijn. En doordat méér geld voor borging van kosten intensieve publieke waarden als voedselveiligheid er voorlopig politiek niet in lijkt te zitten, blijft het actief communiceren geblazen over wat de NVWA bij machte is te realiseren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.