Universiteit Leiden

nl en

Esmée Driessen benoemd tot lid referendumcommissie Amsterdam

Op 6 november 2019 heeft de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd met de benoeming van Esmée Driessen (UL) en Marion Veerbeek (VNG) als nieuwe leden van de Referendumcommissie Amsterdam.

Hoewel het sinds het aannemen van de Intrekkingswet Raadgevend Referendum niet langer mogelijk is om referenda op landelijk niveau te organiseren, geldt dit niet voor gemeentelijk referenda. Verschillende gemeenten - waaronder de gemeente Amsterdam - hebben daarom een referendumverordening opgesteld waarmee zij hun inwoners de mogelijkheid geven om lokale referenda te organiseren.  De referendumcommissie adviseert het college van B&W onder meer over de ontvankelijkheid van verzoeken hiertoe.

Naast de nieuwe leden Esmée Driessen en Marion Veerbeek bestaat de Amsterdamse Referendumcommissie uit Wim Voermans (UL), Jit Peters (UvA)  en Philip van Praag (UvA). Esmée verricht momenteel promotieonderzoek naar Right to Challenge en burgerinitiatieven en is tevens Thorbecke-fellow.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.