Universiteit Leiden

nl en

Afdeling Jeugdrecht adviseert VN-Comité voor de Rechten van het Kind

Onderzoekers van de afdeling Jeugdrecht hebben op 7 januari 2019 een advies ingediend bij het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, dat toeziet op de naleving van het Kinderrechtenverdrag.

In dit advies evalueren Prof. Dr. Ton Liefaard, Prof. Dr. Julia Sloth-Nielsen, Prof. Dr. Jaap E. Doek, Dr. Stephanie Rap, Dr. Yannick van den Brink en Eva Schmidt de conceptversie van General Comment No. 24, waarin het VN-Comité de rechten van kinderen in het jeugdstrafrecht uiteenzet. De oorspronkelijke versie van deze General Comment (General Comment No. 10) is afkomstig uit 2007. Het Comité heeft een nieuwe versie voorgesteld vanwege recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten, en actuele problemen.

De onderzoekers staan positief tegenover het voorstel voor een vernieuwing van de General Comment. In hun advies staan zij stil bij verschillende kwesties die verduidelijkt of verbeterd kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en risico’s van technologische ontwikkelingen voor kinderrechten in het jeugdstrafrecht. Ook adviseren ze om meer gebruik te maken van recent wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van de aanbevelingen, zoals onderzoek naar het gebruik van specifieke en effectieve sancties voor kinderen. De volledige versie van het advies van de afdeling Jeugdrecht kan hier worden gevonden.

Het VN-Comité neemt alle ingediende adviezen van geïnteresseerde partijen in overweging voor de definitieve versie van General Comment No. 24 wordt vastgesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.