Universiteit Leiden

nl en

Tymon de Haas ontvangt LUF-subsidie voor onderzoek naar ecologische impact Romeinse expansie

Vanuit het Byvanck-Fonds heeft Klassiek-Mediterraan onderzoeker Tymon de Haas een subsidie van €6.350 ontvangen voor zijn onderzoek naar de ecologische impact van Romeinse expansie. Met het geld gaat hij komende zomer in de voormalige Pontijnse moerassen (midden-Italië) de sporen van één van de oudste Romeinse verkavelingssystemen onderzoeken.

Booronderzoek in de voormalige Pontijnse moerassen

Landschappelijke veranderingen

In samenwerking met partners van de universiteiten van Melbourne, Amsterdam en Groningen zal hij verkennend booronderzoek verrichten, gericht op het dateren en paleo-ecologische bemonstering van de vullingen van deze sporen (greppels, sloten en kanalen). Het onderzoek, dat de komende jaren verder zal worden uitgebouwd, zal leiden tot een reconstructie van bewoning en landgebruik in dit voormalige moerasgebied. Het draagt daarmee bij aan een beter begrip van de landschappelijke veranderingen die Romeinse expansie in het Mediterrane gebied teweeg bracht.

Bezoek de Minor Centers website voor meer informatie over eerder onderzoek in de regio.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.