Universiteit Leiden

nl en
Image: Nabataean betyl by Anderson, Bjorn. University of Iowa

Benjamin Suchard ontvangt Veni voor onderzoek naar Nabateaans Aramees als gesproken taal

Is Nabateaans ooit een gesproken taal geweest? En zo ja, voor hoe lang? Historisch taalkundige Benjamin Suchard wil deze vragen beantwoorden. Suchard is een van de drie LUCL-onderzoekers die van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een felbegeerde Veni-subsidie van 250.000 euro ontvangt.

Het Nabateaanse koninkrijk: Aramees vs. Arabisch

Het Nabateaanse koninkrijk was een politieke entiteit in de 4e eeuw v.Chr. - 106 n.Chr., die we nu kennen als het huidige Jordanië en de omliggende gebieden. Terwijl de inwoners van het Nabateaanse koninkrijk Aramees schreven, spraken zij waarschijnlijk (ook) Arabisch. Door het bestuderen van Nabateaanse teksten, en specifiek op zoek te gaan naar niet-Arabische kenmerken in de Nabateaans Aramese grammatica, zal Suchard onderzoeken hoe de taal in de loop der tijd veranderde.

Nabateaanse betyl door Anderson, Bjorn. University of Iowa.

Boeiend kruispunt

Suchard legt uit: ‘Ik vind dit project zeer boeiend omdat de Nabateeërs zich op het kruispunt van het Aramese schrift van het oude Nabije Oosten, het Romeinse Rijk en de Arabische wereld van de vroege Islam bevinden. Onlangs is er bij het LUCL (door Veni-laureaten Marijn van Putten, Ahmad Ahmad Al-Jallad) veel baanbrekend onderzoek gedaan naar de meest vroege geschiedenis van het Arabisch, en de Nabateeën-teksten kunnen daar een ongelooflijke bijdrage aan leveren.

De laatste keer dat het Nabateaans Aramees uitgebreid werd beschreven, was in de jaren dertig van de vorige eeuw. Sindsdien zijn veel nieuwe teksten ontdekt en deze zullen ook in dit project worden onderzocht. In samenwerking met vooraanstaand expert op het gebied van Nabateeaanse epigrafie en archeologie Laïla Nehmé (French National Center for Scientific Research), is het uiteindelijke doel van Suchard om bij te dragen aan een nieuwe inschatting van wat het Arabisch taalkundig materiaal in het Nabateeaanse corpus ons vertelt over Pre-Islamitisch Arabisch.

NWO Veni

In totaal hebben 25 jonge Leidse onderzoekers een Veni-subsidie ontvangen. NWO verstrekt jaarlijks de Veni-subsidie aan jonge, vaak recent gepromoveerde onderzoekers. Zij krijgen maximaal 250.000 euro voor nieuwsgierigheidgedreven onderzoek. De Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.