Universiteit Leiden

nl en

Erasmus+-beurs voor project over erfgoed als brug tussen academie en samenleving

Samen met vier Europese universitaire partners heeft erfgoedspecialist dr. Monique van den Dries een Erasmus+-project (EU-CUL) door de Europese Commissie gehonoreerd gekregen. Dit project brengt in kaart hoe de universiteit cultureel erfgoed kan benutten voor haar taak in maatschappelijke dienstverlening en zet een unieke samenwerking op tussen pedagogische wetenschappers en academische erfgoedspecialisten.

Derde missie

Bij universiteiten neemt de maatschappelijke rol, de zogenaamde derde missie (naast hun kerntaak in onderwijs en onderzoek) sterk in belang toe. Meestal gaat het om het economisch benutten van nieuwe kennis, bijvoorbeeld via een start-up. Het aanpakken of oplossen van sociale problematiek komt veel minder vaak voor. Dit nieuwe project onderzoekt nu hoe universiteiten hun maatschappelijke sociale dienstverlening kunnen invullen via cultureel erfgoed.

De beoogde uitkomst is onder meer een serie openbare colleges en aanbevelingen voor zowel erfgoedbeheerders als bestuurders in het sociale domein. Verder wordt een multidisciplinaire, innovatieve onderwijsmodule gemaakt die studenten gaat onderwijzen in erfgoed en maatschappelijke dienstverlening.

Partners

Het EU-CUL-project (dat staat voor ‘Exploring cultural heritage for fostering academic teaching and social responsibility in higher education’) loopt tot en met medio 2021. Partners zijn de Universiteit van Wroclaw, de Universiteit van Gothenburg, de Open Universiteit Cyprus en de Universiteit van Malaga. Het project en de uitkomsten zijn te volgen op de website van de Faculteit Archeologie.

Over Erasmus+

Erasmus+-programma’s financieren onder meer onderzoek dat bijdraagt aan innovatie van universitair onderwijs. Erasmus+ ondersteunt organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. 

Lees meer over Erasmus+.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.