Universiteit Leiden

nl en

Twintig docenten krijgen Senior Kwalificatie Onderwijs

Een feestelijke bijeenkomst, op 11 december in de Faculty Club. Twintig gedreven docenten kregen uit handen van vicerector Hester Bijl hun Senior Kwalificatie Onderwijs uitgereikt.

Van Oudengels tot Interne geneeskunde: de docenten komen vanuit allerlei verschillende vakgebieden. Maar een passie voor onderwijs hebben ze met elkaar gemeen. Twintig docenten werkten het afgelopen jaar aan hun portfolio, om zo een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) te bemachtigen. Dit is een kwalificatie voor docenten die een leidende rol spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op curriculumniveau, dus overstijgend aan het eigen vakgebied.

De voorzitter van de SKO-beoordelingscommissie Miranda van Eck roemde de hoge kwaliteit van de ingeleverde portfolio’s. ‘Jullie laten zien dat jullie niet alleen goede docenten zijn, maar ook vaak als mentor optreden voor jullie collega’s, door hen te helpen bij hun onderwijsvragen of te inspireren met onderwijsinnovaties.’

Inspirerend en betrokken

Vicerector Hester Bijl, die onderwijs in haar portefeuille heeft, sprak de aanwezige docenten toe. ‘Het is mooi om vandaag zoveel SKO-certificaten uit te reiken. Voor mij als vicerector, voor jullie natuurlijk, maar vooral ook voor onze universiteit. Want goed onderwijs is nergens zonder inspirerende en betrokken docenten. En dat zijn jullie stuk voor stuk.’

Bijl was ook blij dat ze op zoveel gebieden de doelstellingen uit de universitaire Onderwijsvisie terug zag in de portfolio’s. ‘Bijvoorbeeld docenten die studenten al in de eerste week van een vak zelf aan een onderzoek laten werken, die nieuwe middelen zoals virtual reality inzetten, of die variëren in hun onderwijsaanpak om deze aan te passen aan onze diverse studentenpopulatie.’ Een voor een kregen de kersverse SKO’ers hun certificaat door de vicerector uitgereikt. Dat was niet alleen een beloning voor het met goed gevolg afronden van het portfolio, maar ook een bevestiging van hun expertise.

In januari en februari volgt een reeks interviews met docenten die recent hun SKO-certificaat haalden. Wat betekent deze kwalificatie voor hen? En wat maakt hen zo gepassioneerd over onderwijs?

Een impressie van de feestelijke uitreiking van de SKO-certificaten

Foto's: Eelkje Colmjon

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.