Universiteit Leiden

nl en

Archeologie

Binnen de Faculteit der Archeologie onderzoeken we de ontwikkeling van menselijke samenlevingen wereldwijd, vanaf het allervroegste begin tot en met de moderne tijd. Ook bestuderen we het erfgoed dat aan deze diepe geschiedenis van de mensheid herinnert en dat samenbindende en leerzame boodschappen bevat voor onze huidige samenleving.

De archeologie beschikt over doeltreffende methoden om het verleden te leren kennen en een plaats te geven in het heden. Het is bovendien een interdisciplinair vakgebied. Wij passen benaderingen en theorieën uit de sociale, geestes- en natuurwetenschappen toe om steeds weer tot nieuwe inzichten te komen. Lees meer over ons onderzoek.

Naast onderzoek is het opleiden van archeologen de kerntaak van de faculteit. Onderwijs en onderzoek zijn nauw verweven. Elke docent is ook een ervaren onderzoeker en omgekeerd. Lees meer over ons onderwijs.

De faculteit is onderverdeeld in drie departementen

Lees meer over onze organisatie.

Leiden Archaeology Blog

In de media

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.