Universiteit Leiden

nl en

Demi Joszefine van de Nes wint Van den Berg scriptieprijs 2019

De Van den Bergprijs 2019 voor de beste bachelorscriptie in de politicologie, gaat naar Demi Joszefine van de Nes. Haar onderzoek naar de relatie tussen enerzijds democratie en anderzijds kennis van HIV/AIDS, aldus de jury, getuigt van ‘reflectie en durf’.

In Health and the Democratic Dividend in Sub-Saharan Africa: Are Democracies Better at Managing the HIV/AIDS Epidemic? onderzocht Van de Nes door middel van een cross-nationale analyse of en hoe de mate van democratie in een land geassocieerd zou kunnen zijn met de kennis van HIV/AIDS en de aanwezigheid van HIV-testplaatsen. De jury prijst Van de Nes voor het lef dat zij toonde door dit onderwerp te kiezen: ‘niet direct een klassiek politicologisch thema’.

Kritisch op eigen en andermans onderzoek

Het vermoeden waarmee Van de Nes haar scriptieonderzoek startte, bleek niet te kloppen, ‘maar juist de eerlijkheid waarmee zij dit proces van een vermoeden tot de uiteindelijke conclusie tekstueel doorloopt, valt te prijzen.’ De jury was gecharmeerd van de degelijke analyse en de leesbaarheid van de scriptie. Van de Nes ‘heeft laten zien hoe belangrijk het kan zijn om als politicoloog en als academicus in het algemeen kritisch te blijven op eigen en andermans onderzoek’.

Over de scriptieprijs

De Van den Berg scriptieprijs wordt sinds 2010 uitgereikt door de Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL) en het Instituut Politieke Wetenschap voor de beste bachelorscriptie van de opleiding Politicologie aan de Universiteit Leiden.

De jury werd dit jaar gevormd door Hans Oversloot, Brenda van Coppenolle en Esmee van der Meer. Prof. dr. Joop van den Berg is qualitate qua adviseur van de jury en nam als zodanig aan haar beraadslagingen deel.

De criteria die worden gehanteerd, zijn deze:

  • De scriptie heeft een originele en heldere, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevante probleemstelling (doelstelling en vraagstelling).
  • De scriptie heeft een aanzienlijke theoretische diepgang, blijkens de kwantiteit, kwaliteit en verwerking van de gebruikte literatuur.
  • De scriptie is van hoge methodologische kwaliteit, blijkens de keuze van het onderzoeksontwerp, de gehanteerde dataverzameling en de uitgevoerde data-analyse en -verwerking.
  • De scriptie bevat een overtuigend antwoord op de onderzoekvraag en is een verslag dat opvalt door de uitstekende leesbaarheid en overige presentatie.

Zie ook

Van den Berg scriptieprijs 2019: de genomineerden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.