Universiteit Leiden

nl en

Rick van Well wint Jan Brouwer Scriptieprijs 2019

Rick van Well, onlangs afgestudeerd in de Politicologie aan de Universiteit Leiden, ziet zijn masterscriptie bekroond met de Jan Brouwer Scriptieprijs voor de Maatschappijwetenschappen 2019. De prijs, uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, komt hem toe vanwege het ‘hoge niveau van zijn onderzoek’ en de keuze voor een onderbelicht, maar belangrijk, onderwerp: de lokale Nederlandse politiek.

Monisme

Tijdens zijn studie Politicologie in Leiden raakte Rick van Well gefascineerd door de wisselwerking tussen parlement en regering. ‘Ik leerde dat de verhouding tussen Kamerleden en ministers in Nederland steeds monistischer wordt. Dat betekent dat de scheidslijn coalitie/oppositie steeds dominanter is geworden in de interacties tussen Kamerleden en ministers; parlement en regering opereren niet langer onafhankelijk van elkaar (zoals bij dualisme het geval is). Vaak wordt in dit verband gewezen op de alsmaar uitdijende regeerakkoorden, de manier waarop ministers worden gerecruteerd, enzovoorts.’Al wordt er in de politieke wetenschap volop gedebatteerd over het toenemende monisme en de mogelijke verklaringen ervoor, veel empirisch bewijs is er nog niet. Van Well levert met Explaining Modes of Executive Legislative Relations: Empirical Evidence from Dutch Local Councils een belangrijke bijdrage aan het vakgebied. Vandaar dat deze scriptie eerder al werd uitgeroepen tot beste scriptie van het research master programma van Politicologie en Bestuurskunde. ‘Wie dit thema op het landelijke niveau aansnijdt, zit per land vast aan een enkele regering en één parlement,’ aldus de jury. Die prijst Van Wells aanpak: ‘[…] slim om de thematiek te bestuderen op het lokale niveau […]’. Zo had hij ‘[…] plots honderden gevallen tot zijn beschikking!’

Rick van Well (foto: Hilde de Wolf)

Het belang van de lokale politiek

De keuze voor het lokale niveau is niet alleen methodologisch inventief. Ook inhoudelijk is het thema lokale politiek van aanzienlijk belang. ‘Meer en meer worden beslissingen die burgers raken in hun dagelijks bestaan op dat lokale niveau genomen. Dat maakt de vraag naar “de gezaghebbende toedeling van waarden”, zoals politiek wel gedefinieerd is, uiterst relevant voor het lokale niveau,’ aldus de jury. ‘Terecht wijst Van Well ons, wetenschappers en burgers, op het aanzienlijke belang van de lokale politiek.’

Van Well toonde zich ambitieus in het verzamelen van onderzoeksdata. Hij ondervroeg de leden van 25 gemeenteraden. ‘Maar liefst 260 raadsleden (46% respons) vulden mijn vragenlijst in—best veel voor een digitale enquête. Het was ontzettend gaaf en spannend om zelf gegevens te verzamelen. Een goede vragenlijst opstellen is essentieel, en daar heb ik, met deskundige hulp van mijn begeleiders, veel tijd aan besteed. Het benaderen van raadsleden en hen overtuigen om deel te nemen aan mijn onderzoek was een omvangrijke klus. Ook verzamelde ik informatie over de lokale coalities, coalitieakkoorden, wethouders en verkiezingsuitslagen.’

Zelfvertrouwen als onderzoeker

Van Well is zeer vereerd met de Jan Brouwer Prijs. ‘Voor mij betekent het niet alleen een erkenning van mijn onderzoeksinspanningen, maar ook een stimulans van mijn zelfvertrouwen als onderzoeker. Dit heeft me echt wel een steuntje in de rug gegeven bij de keuze om een wetenschappelijke carrière na te streven.’ Van Well heeft na zijn masterstudie al stappen in deze richting gezet: hij is als onderzoeker verbonden aan ProDemos: Huis voor democratie en rechtstaat. Daarnaast werkt hij als docent politicologie aan de Universiteit Leiden. ‘De universiteit waar ik me zelf als politicoloog heb ontwikkeld: superleuk!’ En het doen van onderzoek en het geven van onderwijs smaakt naar meer: ‘Ik ben me aan het oriënteren op PhD-plekken.’

Brug tussen wetenschap en samenleving

De Jan Brouwer Scriptieprijs wordt sinds 2015 uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het ‘oudste Geleerde Genootschap’ in Nederland. De KHMW heeft als doelstelling ‘de wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving’.

De prijs is vernoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer, oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, en is bedoeld om multidisciplinair maatschappij-georiënteerd onderzoek te stimuleren, dat inzicht geeft in concrete maatschappelijke problemen bijdraagt aan de oplossing. Er zijn acht jaarlijkse prijzen voor masterstudenten in de disciplines Filosofie, Religiewetenschappen, Taal- en Literatuurwetenschappen, Geschiedenis, Rechtswetenschappen, Economische wetenschappen, Menswetenschappen en Maatschappijwetenschappen. In de laatste categorie waren er voor 2019 in totaal 17 genomineerden.

Rick van Well, Marlies Veldhuijzen van Zanten (voorzitter van het Jan Brouwer Fonds) en Claes de Vreese (juryvoorzitter). Foto: Hilde de Wolf
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.