Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor onderzoekstalent in de Leidse geesteswetenschappen

Drie promovendi in de Leidse geesteswetenschappen hebben een subsidie ontvangen van NWO voor een promotieplaats en een kans door te stromen naar een wetenschappelijke staffunctie. Zij gaan onderzoek doen naar: de culturele identiteit in online Nederlandse jeugdcultuur, de basis van de ethiek in het oud-hebreeuws en de prehistorische herkomst en verspreiding van de Indo-Iraanse talen.

De onderzoeksprojecten

+31 Culturele identiteit in online Nederlandse jeugdcultuur: hiphop en represent

Aanvrager: Yra van Dijk, hoogleraar Nederlandse literatuur in een globaal perspectief
Kandidaat: F.A. de Roest
Tegenwoordig zijn acht van de tien muziekstreams Nederlandse hiphop. Dit PhD-project onderzoekt hoe Nederlandse jongeren online hiphopcultuur gebruiken om in een geglobaliseerde context hun culturele identiteit te (her)definiëren. Zowel professionele als amateuristische Nederlandse hiphopperformances worden multimodaal geanalyseerd op de representatie van lokale identiteit. Online etnografie toont aan hoe het publiek deze consumeert en produceert. Zo wordt onderzocht hoe hiphop Nederlandse jongeren in staat stelt om langs verschillende assen (het lokale, etniciteit, religie, gender, klasse en leeftijd) hun culturele identiteit te onderhandelen. De studie draagt bij aan maatschappelijke en academische kennis over de betekenis van hiphop voor culturele identiteitsvorming onder jongeren.

Terug naar de basis van de ethiek: wederkerigheid in het Oud-Hebreeuws

Aanvrager: Holger Gzella, hoogleraar Hebreeuws en Aramees
Kandidaat: C. Staps
Reciprociteit of wederkerigheid is de basis voor fundamentele ethische principes als de gulden regel (“behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden”). Alhoewel de Bijbel een blijvende invloed heeft op onze cultuur, weten we verrassend weinig over de betekenis van wederkerigheid in Bijbelse tijden. In dit onderzoek bekijken we wat wederkerigheid betekende in het oude Israël, door de manieren waarop wederkerige situaties worden beschreven te analyseren. Dit onderzoek draagt niet alleen bij aan Bijbelstudies of taalwetenschap: teruggaan naar de basis van onze eigen ethiek biedt een referentiepunt voor discussies over moraliteit in een steeds individualistischere samenleving.

De prehistorische herkomst en verspreiding van de Indo-Iraanse talen: een taalwetenschappelijke toetsing van hypothesen uit de genetica en archeologie

Aanvrager: Guus Kroonen, universitair docent  
Kandidaat: A.I. Palmér
Hoe kwamen de Indo-Iraanse talen, een ondergroep van de Indo-Europese taalfamilie in Azië terecht? Recent onderzoek naar archeologisch DNA suggereert dat prehistorische sprekers van het Indo-Iraans vanuit de Indo-Europese Urheimat in de Pontisch-Kaspische steppe naar Azië migreerden – maar niet zonder eerst door Centraal-Europa te reizen. Dit project zal deze hypothese testen door een vergelijkend onderzoek van taalwetenschappelijk, archeologisch en genetisch bewijs uit te voeren met als doel de prehistorische verspreiding van de Indo-Iraanse talen beter te begrijpen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.