Universiteit Leiden

nl en

Schenking voor onderzoek naar psychologie van economisch gedrag

De Universiteit Leiden heeft een schenking van ruim 2 miljoen euro ontvangen van Stichting Utopa voor de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Met deze schenking kan een Fonds Psychologie en Economisch Gedrag worden ingesteld voor onderzoek en onderwijs. Daarnaast komt er een kenniscentrum in Leiden dat kan bijdragen aan economische redzaamheid van burgers.

Psychologische inzichten zijn onmisbaar bij het begrijpen van economisch gedrag van mensen. De Stichting Utopa wil met de schenking het Leidse onderzoek en onderwijs op het gebied van economische psychologie ondersteunen. Door middel van een kenniscentrum kunnen de wetenschappelijke inzichten daarnaast ook de  financiële redzaamheid in de Nederlandse samenleving helpen bevorderen. In dit centrum in Leiden worden in de toekomst lezingen, seminars, workshops en cursussen gegeven aan praktijkprofessionals, beleidsmakers en andere belangstellenden.

De schenking van de Stichting Utopa zal worden ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds (LUF), dat het Fonds Psychologie en Economisch Gedrag instelt. De inhoudelijke invulling van en de verantwoordelijkheid voor onderzoek, onderwijs en kenniscentrum ligt volledig bij de onderzoekers van de universiteit.

De schenking van Utopa aan de universiteit zal op 30 oktober worden bekrachtigd in het Utopa Weeshuis in Leiden. Hierbij aanwezig zijn voorzitter Loek Dijkman van Stichting Utopa, rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden, voorzitter Stan de Klerk-Waller van het Leids Universiteits Fonds (LUF), en de betrokken hoogleraren van de Sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie.

De schenking werd in het Utopa Weeshuis in Leiden officieel bekrachtigd. V.l.n.r. Wilco van Dijk, bijzonder hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag, LUF-voorzitter Stan de Klerk-Waller, Loek Dijkman, voorzitter van Stichting Utopa, Carel Stolker, rector magnificus, Paul Wouters, decaan faculteit Sociale Wetenschappen en Eric van Dijk, hoogleraar Psychologie en Sociale besliskunde. (foto: Marc de Haan)

Het was voorzitter Loek Dijkman van de Stichting Utopa die aanklopte bij de Universiteit Leiden om te praten met de onderzoekers van de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. Deze sectie – onderdeel van het instituut Psychologie – is toonaangevend op het gebied van onderzoek naar psychologie en economisch gedrag. Daarnaast is zij richtinggevend wat betreft onderwijs en kennisbenutting op dit gebied. Zo groeide de in 2010 gestarte masterspecialisatie Economic and Consumer Psychology in korte tijd uit tot een van de grootste masterspecialisaties aan de Universiteit Leiden.

Kennis voor maatschappij

Hoogleraar Eric van Dijk, voorzitter van de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie (een onderdeel van het Instituut Psychologie van de universiteit): ‘Met deze schenking kunnen we inzetten op onderzoek, onderwijs en kennisbenutting, die elkaar niet alleen aanvullen, maar ook versterken. Het sluit ook mooi aan bij de huidige behoefte aan het toepassen van wetenschappelijke kennis voor maatschappelijke doeleinden.’

De sectie realiseerde, samen met de Nibud, ook al de bijzondere leerstoel Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag, waardoor de verbinding met de samenleving ook is versterkt. Deze wordt door Wilco van Dijk bekleed. 

De contouren van de overeenkomst voor de schenking werkten de beide hoogleraren, Eric van Dijk en  Wilco van Dijk (geen familie) uit. Wilco van Dijk: ‘Het is natuurlijk fantastisch dat we op deze manier de kans krijgen om zowel direct een impact te creëren in de maatschappij als ons bestaande onderzoek en onderwijs een extra impuls te geven.’

Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag

Het Fonds Psychologie en Economisch gedrag dat met de schenking kan worden gerealiseerd, voorziet in ondersteuning van het onderwijs en onderzoek van de sectie, en in de oprichting van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. Dit nieuwe kenniscentrum stond al langer op het wensenlijstje van de universiteit.  Het kenniscentrum zal zich richten op het bevorderen van onderzoek en effectief beleid op het gebied van economisch gedrag, gebruik makend van inzichten vanuit de psychologie.  

Financiële redzaamheid

Zo wil de Universiteit Leiden in samenwerking met Stichting Utopa haar wetenschappelijke gedragsinzichten onder andere benutten om de financiële redzaamheid van Nederlanders te vergroten. Voldoende financiële redzaamheid is daarbij lang niet voor iedereen weggelegd.  Voor veel mensen zijn regels en procedures bijvoorbeeld te ingewikkeld, waardoor ze onvoldoende de weg weten te vinden naar voorzieningen waarop ze recht hebben. Door gebruik te maken van psychologische kennis kan beleid ontwikkeld en gevoerd worden dat mensen beter ondersteunt bij het nemen van hun financiële beslissingen. 

Verbinding tussen wetenschap en praktijk

Het kenniscentrum zal aangestuurd worden door medewerkers van de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie en zal fysiek gehuisvest worden binnen het Utopa-Weeshuis te Leiden. Binnen het kenniscentrum zal nadrukkelijk verbinding worden gemaakt tussen wetenschap, praktijk en beleid. Door middel van lezingen, seminars, workshops en cursussen worden wetenschappelijke gedragsinzichten toegankelijk gemaakt voor burgers, praktijkprofessionals en beleidsmakers. En in samenwerking met relevante lokale en landelijke organisaties op het gebied van economisch gedrag, wordt onderzoek uitgevoerd naar het effectief toepassen van deze inzichten op ontwikkeling en uitvoering van beleid.

De financiering is voor een eerste periode van vijf jaar, maar beide partijen kijken ook al verder. Eric van Dijk: ‘Als onze samenwerking een succes is ‒ en daar gaan we vanuit ‒ willen we dit natuurlijk continueren.’

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie