Universiteit Leiden

nl en

Wat is het nut van melodie in spraak? Vici-subsidie voor Yiya Chen

Anders dan Nederlands en Engels gebruiken de meeste talen melodie doorgaans niet alleen om zinsbetekenis te nuanceren maar ook om woorden van elkaar te onderscheiden. Hoe talen dit doen, is goeddeels onbekend. Dit project onderzoekt daarom de taalkundige, psychologische en hersenprocessen achter deze parallelle informatieoverdracht van woordidentiteit en zinsbetekenis via melodie.

Maar liefst 7 vici's gaan naar de Universiteit Leiden deze ronde, waarvan 2 voor de faculteit geesteswetenschappen. Herman Paul ontvangt een Vici subsidie voor zijn project Vroegmoderne ondeugden: waarom bestaan ze nog steeds?'.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. Een van de instrumenten daartoe is de Vernieuwingsimpuls die talentvolle en creatieve onderzoekers persoonsgebonden financiering biedt. Dit programma bestaat uit de Veni voor pas gepromoveerde onderzoekers, de Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht, Vici voor ervaren onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.