Universiteit Leiden

nl en

Daniela Kraft wint Athenaprijs 2019

Daniela Kraft ontvangt op 10 december tijdens het chemiecongres CHAINS de Athenaprijs 2019 van NWO. De prijs beloont excellente vrouwelijke chemici die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten en een rolmodel vormen voor andere onderzoekers. Kraft ontvangt de Athenaprijs voor haar prestaties als zeer onafhankelijk onderzoeker en voor haar duidelijk leiderschap in zowel de wetenschap als in outreach.

Daniela Kraft is universitair hoofddocent Soft Matter Physics aan het Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratorium van de Universiteit Leiden, en doet onderzoek op het snijvlak tussen natuurkunde, scheikunde en biologie. Haar onderzoek richt zich op de rol van zelforganisatie in het gedrag van biologische en zachte materie systemen. Samen met natuurkundigen, chemici en materiaalkundigen ontwikkelt ze modelsystemen en analysemethoden om zelforganisatie te kunnen bestuderen. 

Momenteel werkt Kraft onder andere aan microdeeltjes die zichzelf kunnen voortbewegen en van vorm kunnen veranderen. Dit kan op termijn leiden tot minirobotjes die medicijnen kunnen afgeven of reparaties kunnen uitvoeren in ons lichaam.

Daniela Kraft profile
Daniela Kraft (beeld: Daniela Kraft)

NWO Athenaprijs

Kraft is zeer actief in de wetenschappelijke gemeenschap, vervult een duidelijke mentor-rol voor promovendi en heeft evenementen georganiseerd en opgericht om meer vrouwen in de wetenschap aan te trekken. De jury noemt haar  een rolmodel in vele opzichten.

Met de Athenaprijs vestigt NWO de aandacht op excellente vrouwelijke chemici die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het is belangrijk dat ze bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en andere maatschappelijk relevante activiteiten. De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro, een beeldje en persoonlijk mediapakket.

Tekst: NWO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.