Universiteit Leiden

nl en

Leiden University College ontvangt subsidie voor diversiteitsproject

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid Van Engelshoven maakte op donderdag 13 juni 2019 bij Pulchri Studio in Den Haag bekend welke projecten subsidie ontvangen van de Students-4-Students campagne. Het Leiden University College: The Hague was één van de zeven onderwijsinstituten die hun projectvoorstel gehonoreerd zag worden in de tweede lichting van de campagne naar meer diversiteit in het klaslokaal.

Students-4-Students

Vorig jaar zomer werden er in een eerste ronde projecten bekend die hun belofte mochten bewijzen. Van de 4 miljoen euro die in totaal beschikbaar is voor Students-4-Students (S4S), was nog 1,3 miljoen te verdelen. Het doel van S4S projecten is om hogere onderwijsinstellingen te inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwende projectvoorstellen die bijdragen aan het vergroten van de toegankelijkheid en kansengelijkheid voor álle huidige en toekomstige studenten en het hoger onderwijs inclusiever te maken. In 2018 zijn in de eerste ronde reeds 20 vernieuwende, duurzame initiatieven gehonoreerd die door en voor studenten worden uitgevoerd. Deze campagne wordt uitgevoerd door ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

'Van Internationaal naar Divers'

Het project 'Van Internationaal naar Divers', onder leiding van Prof. Dr. Judi Mesmandean van het Leiden University College: The Hague (LUC) beoogt een tweeledige doelstelling:

Verbetering van de aansluiting tussen de wervingsmiddelen van LUC enerzijds en de informatiebehoeften van doelgroepen die LUC nu onvoldoende bereikt anderzijds. Het LUC hoopt dit te realiseren door het eigen wervingsamteriaal te analyseren en, waar nodig, te herzien om beter aan te sluiten bij meer diverse doelgroepen. Daarnaast zet ze in op een nauwere samenwerking met scholen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke profielen in de regio en het eigen wervingsmateriaal . Daarnaast focust het projectvoorstel op de ontwikkeling, implementatie en uitbreiding van het bestaande community programma, Global Citizenship, waarbij structureel aandacht wordt besteed aan diversiteit, inclusiviteit, communicatie, en sociale verantwoordelijkheid, voor alle studenten.

Verborgen Talenten

De selectiecommissie S4S, onder voorzitterschap van Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, prijst het projectvoorstel van het LUC: 'Wat dit project eigenlijk heel bijzonder maakt is dat een topopleiding als het LUC laat zien dat 'internationaliteit' niet hetzelfde is als 'diversiteit'. Diversiteit betekent dat wij verborgen talenten een kans moeten geven; getalenteerde studenten niet enkel van een bevoorrechte achtergrond komen.' aldus Halleh Ghorashi over het project 'Van Internationaal naar Divers' van het Leiden University College: The Hague.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.