Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Onze universiteit werkt vanuit de overtuiging dat haar wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld.

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum kennen 30 wetenschappelijke instituten die deel uitmaken van een van de 7 faculteiten van de universiteit. Wie de kracht van ons onderzoek kort zou willen samenvatten, ziet 5 grote gebieden:

  • Fundamentals of Science
  • Gezondheid en Welzijn
  • Life Sciences
  • Recht, Politiek en Bestuur
  • Talen, Culturen, Kunsten en Samenlevingen wereldwijd

De wetenschapsdossiers op deze website zijn ingedeeld naar elk van deze 5 wetenschapsdomeinen.

Praesidium Libertatis

Al sinds 1575 zetten wij ons in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis. Vanuit ons motto Praesidium Libertatis willen wij bovendien een betrouwbaar baken zijn in zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat.

Onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en collecties

Onze onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en collecties behoren tot de beste ter wereld. Zij bepalen in hoge mate ons succes en onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact. En waar onze universiteit nationaal of internationaal een unieke positie inneemt, gaan wij met extra zorgvuldigheid om met soms kwetsbare wetenschapsgebieden en wetenschappelijke collecties.

Disciplinaire organisatie, interdisciplinaire samenwerking

Veel van ons onderzoek heeft als doel het onbekende bekend te maken en de grenzen van bestaande wetenschapsgebieden te verleggen. Ons onderzoek kent een stevige disciplinaire basis binnen een zeer breed scala van wetenschapsgebieden.

Vanuit die basis verrichten de 30 onderzoeksinstituten, in zowel Leiden als Den Haag en samen met onze drie partners – de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool der Kunsten Den Haag (met haar Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) – zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek.

Over de grenzen van hun instituten, faculteiten en universiteiten heen staan onze onderzoekers in nauw contact met elkaar en met de nationale en internationale samenleving. Zij laten zich leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en integriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie