Universiteit Leiden

nl en

Donaties voor maatschappelijk relevante onderzoeksprojecten

Psychologen Marieke Tollenaar, Anne Miers en Esther van den Bos ontvingen via het Leids Universiteits Fonds en Stichting Praesidium Libertatis donaties om cruciale eerste stappen te zetten in onderzoeksprojecten die op termijn zou kunnen bijdragen aan het welzijn van kwetsbare jongeren.

foto Marieke Tollenaar

Fysieke (on)gezondheid in kinderen met psychische problemen

Marieke Tollenaar gaat onderzoek doen naar het immuunsysteem bij jongeren met een depressie. Onderzoek toont aan dat volwassenen met psychische problemen, zoals depressie of post-traumatische stress, een verhoogd risico hebben op problemen met hun fysieke gezondheid. Chronische stress wordt gezien als een van de oorzaken voor dit verhoogde risico. Bij langdurige stress raken de interne systemen uit balans die stresshormonen (zoals adrenaline en cortisol) reguleren. Dat kan invloed hebben op de hersenen en het immuunsysteem. Psychische stress kan daardoor ook leiden tot fysieke problemen. Er is echter nog heel weinig bekend over de relatie tussen psychische en fysieke gezondheid bij kinderen en de rol die het immuunsysteem daarin speelt. 
Met de subsidie wordt de werking van het immuunsysteem van een groep adolescenten met een depressie vergeleken met een groep gezonde leeftijdgenoten. Marieke hoopt aan te tonen dat een succesvolle behandeling van de depressieve klachten ook tot herstel van het immuunsysteem leidt.

foto Anne Miers

PoPPSaY! The Power of Positive Peers for Socially Anxious Youth

Er is dringend behoefte aan effectieve en toegankelijke preventie methoden voor sociaal angstige adolescenten. Een kwart van de adolescenten rapporteert een sterke angst voor sociale situaties. Deze adolescenten zitten gevangen in een vicieuze cirkel van negatieve gedachten over hun sociale vermogens en angst. Huidige methoden zijn gericht op het verminderen van negatieve gedachten over het sociale gedrag van anderen. In dit project wordt een nieuwe methode getest bij een groep jonge adolescenten. Deze benadering maakt gebruik van de belangrijke invloed van leeftijdgenoten om de negatieve gedachten die sociaal angstige adolescenten over zichzelf hebben te veranderen.
Anne Miers zal in dit project onderzoeken of positieve feedback van leeftijdgenoten die negatieve gedachten in een positieve richting kan ombuigen en sociale angst kan verminderen. Dankzij de donatie kan een onderzoeksassistent aangenomen worden om  het onderzoek op te zetten en uit te voeren. De resultaten zij niet alleen van wetenschappelijk belang, maar zullen ook gebruikt worden bij het ontwikkelen van een toegankelijke ondersteunende e-health interventie om sociaal angstige tieners te helpen om sociale situaties met vertrouwen tegemoet te gaan. 

foto Esther van den Bos

Kijk eens aan!

Esther van den Bos hoopt een computertraining te ontwikkelen waarin sociaal angstige jongeren kunnen oefenen met het maken van oogcontact. Mensen met sociale angst zijn vaak geneigd om dit te vermijden, omdat ze bang zijn afwijzing te lezen in de ogen van de ander. Dat is om twee redenen problematisch. Ten eerste missen ze daardoor signalen van de ander, waardoor ze kunnen blijven denken dat ze afgewezen worden terwijl dat niet zo is. Ten tweede kan het vermijden van oogcontact juist negatieve reacties oproepen, wat ook hun angst in stand houdt. Om vermijding van oogcontact af te leren, is veel oefening nodig met veel verschillende mensen. Een computertraining met virtuele gesprekspartners zou een nuttige aanvulling op de behandeling kunnen zijn. 
In het pilot project dat met deze subsidie opgezet wordt, onderzoekt Esther of oogcontact gestimuleerd kan worden door vriendelijke non-verbale reacties. Onderzoeksassistente Evania Fasya ontwikkelt op dit moment een virtuele gesprekspartner, die vriendelijke non-verbale signalen afgeeft wanneer de deelnemer oogcontact maakt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.