Universiteit Leiden

nl en

Leidse eredoctoraten voor Melissa Little en Robbert Dijkgraaf

De Australische celbiologe Melissa Little en de Nederlandse natuurkundige Robbert Dijkgraaf ontvangen in 2019 op de dies van de Universiteit Leiden een eredoctoraat. Ze krijgen het doctoraat vanwege hun wetenschappelijke verdiensten.

Het is gebruikelijk dat elk jaar een of meerdere wetenschappers van buiten de Universiteit Leiden op 8 februari, de dies natalis van de Leidse universiteit, een eredoctoraat krijgen. De faculteiten dragen kandidaten voor die op een van de deelgebieden van de faculteit wezenlijke vooruitgang hebben geboekt. Voor de dies 2019 droegen de faculteiten Geneeskunde en Wiskunde en Natuurwetenschappen een wetenschapper voor.

Celbiologe Melissa Little

Melissa Little krijgt het eredoctoraat als erkenning voor haar uitzonderlijk onderzoek naar potentiële regeneratieve therapieën voor chronische nierziekten, en haar onderzoek op het gebied van de systeembiologie van de nierontwikkeling. Het onderzoek van Little omvat zowel de karakterisering van volwassen stamcellen in de nier als de analyse van embryonale stamcelpopulaties. Met haar kennis van de ontwikkeling van niercellen, verkent ze nu de mogelijkheden om een nieuwe nier te kweken uit stamcellen. Momenteel richt ze zich op het genereren van mini-niertjes uit patiëntstamcellen voor gebruik in geneesmiddelenscreening en ziektemodellering.

Little's werk is vele malen gelauwerd. Ze kreeg een Royal Society Endeavour Fellowship bij de Medical Research Council Human Genetics Unit in Edinburgh, Schotland, alsmede de Australian Academy of Sciences Gottschalk Medal in Medical Sciences. In 2015  bekleedde ze in Leiden de Boerhaave Leerstoel.

Momenteel is Little verbonden aan het Murdoch Childrens Research Institute, een Australisch instituut voor pediatrisch medisch onderzoek, gevestigd in Melbourne. Ze is er themadirecteur Celbiologie en leidt het laboratorium voor nieronderzoek. Daarnaast is ze hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde, Tandheelkunde en Gezondheidswetenschappen van Melbourne University, en leider van het stamcelprogramma van Australië. Ze richtte NephroGenex op, een bedrijf met focus op medicijnontwikkeling voor nierziekten en de bestrijding van nierschade door diabetes. Ze was zelf enige tijd lid van de raad van bestuur.

Natuurkundige Robbert Dijkgraaf

Dijkgraafs wetenschappelijke werk concentreert zich op het grensgebied van de wiskunde en de natuurkunde. Hij laat zich daarbij vooral inspireren door de wonderlijke natuurwetten van de kwantummechanica. Zijn specialisme is het toepassen van topologische concepten uit de wiskunde op kwantumveldentheoriën uit de natuurkunde. Dit leidde tot de zogenoemde Dijkgraaf-Wittenclassificatie van topologische kwantumveldentheoriën, genoemd naar Dijkgraaf en zijn collega Ed Witten van Princeton University. Oorspronkelijk ontwierp Dijkgraaf zijn theorie voor toepassing in de hoge-energiefysica, ook een Leids onderzoeksveld. Door de recente ontdekking van topologische isolatoren zijn Dijkgraafs topologische concepten tevens doorgedrongen in de vaste-stoffysica, eveneens een Leids specialisme.

Hoewel Dijkgraaf het eredoctoraat voor zijn wetenschappelijke verdiensten krijgt, kan de aanstekelijke manier waarop hij wetenschap aan een breed publiek presenteert niet buiten beeld blijven; hij is daarin een lichtend voorbeeld. Het was om die reden dat de Leidse universiteit Dijkgraaf in 2015 uitnodigde om de eerste muurformule - de bètavariant van het muurgedicht - te onthullen.

Dijkgraaf is momenteel directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton en tevens universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 kreeg hij de Spinozapremie.

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.