Universiteit Leiden

nl en

Mayke Vereijken wordt Fellow van de Higher Education Academy

Mayke Vereijken (ICLON) is geaccepteerd als Fellow van de Higher Education Academy (HEA).

Mayke Vereijken bij haar promotie

De HEA erkent de waarde van Vereijkens werk als postdoc Hoger Onderwijs bij het ICLON voor het verbeteren van de leerervaring van studenten. Voor de Universiteit Leiden wordt hiermee kennis van leidende hoger onderwijs onderzoekers in binnen- en buitenland toegankelijker.

Bevorderen van onderwijskwaliteit

Fellows krijgen het kwaliteitskeurmerk van leidende onderzoekers in het leren en doceren in het hoger onderwijs. HEA Fellowships worden toegekend door Advance Higher Education, een Britse organisatie die zich wereldwijd inzet voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. Advance Higher Education werkt hiervoor samen met overheden, universiteiten en academici. Verschillende fellowships zijn bedoeld om samen te werken met individuele onderzoekers aan verbeteren van het onderwijs en de leeromgeving van studenten.

Beoordelingsprocedure

Om in aanmerking te komen voor een fellowship doorlopen kandidaten een uitgebreide beoordelingsprocedure die begint met een grondige reflectie op hun werk. In die reflectie beschrijven kandidaten hoe hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten de kwaliteit van hoger onderwijs bevorderen. Op basis van die reflectie formuleren twee leidende onderzoekers uit het veld een aanbeveling. De beoordelingscommissie van de HEA beoordeelt vervolgens of een kandidaat voldoende kennis laat zien en blijk geeft van de kernwaarden voor academici in het hoger onderwijs zoals geformuleerd in het UK Professional Standards Framework.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.