Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Thorbecke Leerstoel

In 1987 werd de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel opgericht. De stichting vestigde de Thorbeckeleerstoel, met als leeropdracht de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem.

Leerstoelhouder

De huidige leerstoelhouder is Mr. G. Boogaard.

Thorbecke-fellows

Hieronder een overzicht van de Thorbecke-fellows.

Stichting

Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

RSIN/fiscaal nummer

803564910

Postadres

VNG, Stichting Thorbeckeleerstoel, Postbus 30435, 2500 GK  Den Haag

Doelstellingen

In 1987 werd de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel opgericht. De stichting vestigde de Thorbeckeleerstoel, met als leeropdracht de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem.

De statuten van deze stichting vermelden de redenen die destijds ten grondslag lagen aan deze oprichting:

'Door de Nederlandse universiteiten wordt geen structurele aandacht geschonken aan de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. De noodzakelijke bestuurlijke decentralisatie heeft tot gevolg dat bedrijfsleven, werknemersorganisaties en anderen zich meer dan in het verleden zullen moeten richten op gemeenten, waardoor de behoefte aan inzicht in het functioneren zal groeien. Een bijzondere leerstoel aan de Rijksuniversiteit van Leiden zal in deze behoefte kunnen voorzien. De naam van de leerstoel betuigt eer aan een der grootste hervormers van het Nederlandse staatsbestel, Professor Mr. J.R. Thorbecke. Het is wenselijk deze leerstoel onder te brengen in een instituut dat behalve als wetenschappelijk onderzoekscentrum kan functioneren ten behoeve van een dialoog tussen beoefenaars der wetenschap en vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke groeperingen.'

Beleidsplan 2017

Beleidsplan 2017

Het Stichtingsbestuur

Curatorium

Het curatorium bestaat uit de volgende personen:

Beloningsbeleid

De leerstoelhouder ontvangt een beloning conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Salarisindicaties voor een volledige aanstelling zijn te vinden op de website caouniversiteiten.nl. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het gaat om een parttimefunctie van 0.2 fte (7,6 uur per week). De bestuurders zijn onbezoldigd.

Jaarverslag

Inhoudelijke rapportage Thorbeckeleerstoel 2017

Onderwijs

Prof. Cohen draagt ook bij aan het onderwijs van de Universiteit Leiden. Zo doceert hij een vak van de master Staats- en Bestuursrecht: Constitutionele Vraagstukken in Europese Context. Dit vak gaat in op het constitutionele recht van Nederland en de bronnen waaruit dit voortvloeit. Rode draad is de vraag: Hoe beïnvloedt de mix van nationaal en Europees constitutioneel recht de wijze waarop in Nederland recht wordt gevormd?

Daarnaast is Cohen betrokken bij de Honours Class Leren door Doen: Breng democratische vernieuwing in de praktijk! in het tweede semester. In deze Honours Class wordt studenten de kans geboden om een project in de stad Leiden op te pakken. Prof. Cohen geeft hierbij het introducerende college over gemeentelijke democratie en de rol van lokaal bestuur in de stad.

Voormalige leerstoelhouders

Curatorium

Sinds 1 april 2014 bekleedt prof. mr. dr. M.J. Cohen de Thorbeckeleerstoel. Hij volgt hiermee prof. mr. J.W.M. Engels op die vanaf 2002 de leerstoel bekleedde.

De oratie van prof. mr. J.W.M. Engels in 2003 droeg als titel "Eigenstandig of Zelfstandig: de gekozen burgemeester in constitituioneel en dualistisch perspectief".

Andere voormalig leerstoelhouders zijn mr. W. Konijnenbelt (1991 - 1992) en prof. dr. W. Derksen (1994 - 2000). Hun oraties betroffen "Convenanten met de gemeente: fluiten in het schemerduister" respectievelijk "De bereikbare overheid; over de leer van het binnenlands bestuur".

Prof. mr. dr. M.J. Cohen heeft 9 januari 2015 zijn inaugurele rede gehouden onder de titel "De vierde D". Zie de tekst van zijn oratie hier

Op 30 november 2018 sprak Cohen zijn afscheidsrede getiteld "De vierde D revisited" uit.

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie