Universiteit Leiden

nl en

Staats- en bestuursrecht

Thorbecke Leerstoel

In 1987 werd de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel opgericht. De stichting vestigde de Thorbeckeleerstoel, met als leeropdracht de decentrale overheden als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. De leerstoel werd bekleed door prof. mr. Konijnenbelt (1991-1992), door prof. dr. W. Derksen (1994-2000), door prof. mr. J.W.M. Engels (2002-2013) en door prof. mr. M.J. Cohen (2014-2018).

Leerstoelhouder

De huidige leerstoelhouder is Prof. mr. G. Boogaard.

Thorbecke-fellows

De leerstoel is een platform voor onderzoekers die hun onderzoek in het verband van de leerstoel willen uitvoeren. De leerstoelhouder speelt daarbij een coördinerende en faciliterende rol. De huidige Thorbecke fellows zijn:

Zie voor het onderzoek van de leerstoelhouder en de Thorbecke-fellows de pagina Thorbecke Onderzoek

Onderwijs

De leerstoel verzorgt op verschillende manieren academisch onderwijs. Allereerst is er het profileringsvak Binnenlands bestuur en decentralisatie binnen de Master Staats- en bestuursrecht. In dit vak leveren Thorbecke fellows op incidentele basis een bijdrage. Naast de coördinator van dit specialistische keuzevak is prof. Boogaard ook docent in meer algemene staatsrechtelijke vakken Beginselen van de democratische rechtsstaat en Constitutionele vraagstukken. Binnen die vakken behandelt hij eveneens vraagstukken van decentralisatierecht. In voorkomende gevallen is prof. Boogaard gastdocent in andere vakken, al dan niet binnen de Universiteit Leiden.

Naast het geven van colleges, werkgroepen en tutorials, begeleidt prof. Boogaard ook bachelorscripties, masterscripties en stages op het terrein van het decentralisatierecht.

Stichting

Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

RSIN/fiscaal nummer

803564910

Postadres

VNG, Stichting Thorbeckeleerstoel, Postbus 30435, 2500 GK  Den Haag

Doelstellingen

In 1987 werd de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel opgericht. De stichting vestigde de Thorbeckeleerstoel, met als leeropdracht de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem.

De statuten van deze stichting vermelden de redenen die destijds ten grondslag lagen aan deze oprichting:

'Door de Nederlandse universiteiten wordt geen structurele aandacht geschonken aan de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. De noodzakelijke bestuurlijke decentralisatie heeft tot gevolg dat bedrijfsleven, werknemersorganisaties en anderen zich meer dan in het verleden zullen moeten richten op gemeenten, waardoor de behoefte aan inzicht in het functioneren zal groeien. Een bijzondere leerstoel aan de Rijksuniversiteit van Leiden zal in deze behoefte kunnen voorzien. De naam van de leerstoel betuigt eer aan een der grootste hervormers van het Nederlandse staatsbestel, Professor Mr. J.R. Thorbecke. Het is wenselijk deze leerstoel onder te brengen in een instituut dat behalve als wetenschappelijk onderzoekscentrum kan functioneren ten behoeve van een dialoog tussen beoefenaars der wetenschap en vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke groeperingen.'

Het Stichtingsbestuur

Curatorium

Het curatorium bestaat uit de volgende personen:

Beloningsbeleid

De leerstoelhouder ontvangt een beloning conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Salarisindicaties voor een volledige aanstelling zijn te vinden op de website caouniversiteiten.nl. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het gaat om een parttimefunctie van 0.4 fte (15,2 uren per week). De bestuurders zijn onbezoldigd.

Jaarverslagen en begrotingen

Statuten

Beleidsplan stichting Thorbeckeleerstoel 2019-2024

Subsidieregeling

Activiteitenverslag mei 2019 - juni 2021

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.