Universiteit Leiden

nl en

Inhuren derden door (lokale) overheden omstreden

Het inhuren van adviesbureaus door (decentrale) overheden blijft omstreden en staat in het middelpunt van de belangstelling. Dit bleek al eerder uit een door Nieuwsuur uitgevoerd onderzoek. Ook Binnenlands Bestuur besteedt aandacht aan deze kwestie, via een ingezonden stuk van Coen Modderman hoogleraar Recht in de decentrale overheden aan de Open Universiteit en Thorbecke-fellow aan de Universiteit Leiden, hij wijst op de belangrijke risico’s bij inhuur van externen.

‘Van 2019 tot juni 2023 werkte Modderman vanuit een adviesbureau als juridisch adviseur voor overheden, meestal gemeenten. Terugblikkend op die jaren, en in aanvulling op Nieuwsuur en de arbeidsmarktspecial van Binnenlands Bestuurdeelt hij graag wat aandachtspunten. Belangrijke risico’s bij het (veelvuldig) inschakelen van externen: de afhankelijkheid, het weglekken van kennis en een gebrek aan transparantie.’

‘Ik heb wel eens in een zespersoons-projectgroep gezeten waarbij maar één medewerker een vaste kracht was’

Goede redenen voor inhuren zijn: werkpieken, tijdelijke afwezigheid van medewerkers, achterstanden, kortstondige, specifieke expertise, of de noodzaak voor iemand met een frisse blik. Op teamniveau moet de Roemer-norm worden gehanteerd. Dit betekent dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden besteed aan inhuur van externen, een regeling die Ministeries inmiddels hanteren. ‘Ik heb wel eens in een zespersoons-projectgroep gezeten waarbij maar één medewerker een vaste kracht was,’ aldus Modderman in Binnenlands Bestuur.

‘Ook op het niveau van dossiertoedeling is de inhuurkwestie van belang. Het kan bijvoorbeeld wenselijk lijken om een frisse, gespecialiseerde blik te krijgen op een lastige en langlopende zaak, maar verplaats je ook in de burger die erbij betrokken is. Voor diegene kan het juist een enorme domper zijn om (alweer) een nieuw aanspreekpunt te krijgen, die de voorgeschiedenis slechts uit overlevering kent.’

Meer weten?


Lees het volledige artikel met alle aandachtspunten in Binnenlands Bestuur

Commerciële adviesbureaus op stoel ambtenaar

Foto:Sebastian Herrmann via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.