Universiteit Leiden

nl en

Actieve tegenmacht en meer transparantie binnen lokale politiek gewenst

De Haagse gemeenteraad bespreekt de gevolgen van het vonnis voor de lokale politiek nu De Mos en Guernaoui zijn vrijgesproken van corruptie. De rechter oordeelde dat strafrechtelijk geen sprake was van ambtelijke omkoping. Het debat zal met name gaan over de vraag of De Mos’ partij Hart voor Den Haag weer een plek in het college zou moeten krijgen. Ook zal het debat gaan over de verhoudingen binnen de Haagse gemeenteraad.

Bureau Integriteit inrichten

‘Daadwerkelijke belangenverstrengeling ligt bij kleinschaligheid altijd op de loer”, waarschuwt Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Boogaard zegt: ‘Lokale bestuurders, vooral wethouders, opereren op de rand van de afgrond. Ze moeten kunnen hardmaken dat een besluit dat een neef met grondbelangen bevoordeelt, óók in het algemeen belang is.’
Ook dringt Boogaard aan op een actieve tegenmacht door bijvoorbeeld onder de burgemeester een bureau integriteit in te richten dat ‘robuuster kan meekijken naar de middelen en positie van donateurs.’
‘De rechter wijst erop dat de verwevenheid van staat en samenleving bij de lokale politiek hoort. Dat alleen bij overduidelijk persoonlijk belang er een probleem is.” Maar, signaleert Boogaard: 'Je ziet steeds meer de neiging dat iets verdacht wordt gemaakt als het ‘de schijn van’ heeft.’

Lees het volledige NRC-artikel (€). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.