Universiteit Leiden

nl en

Minister doet onderzoek naar rol burgemeester als raadsvoorzitter

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden Universiteit Leiden, vindt dat de burgemeester niet ook voorzitter van de raad moet zijn. Dit standpunt bepleitte Boogaard al eerder in een in 2020 uitgebracht rapport.

Gevel stadhuis Middelburg

Stevigere rol raadsvoorzitter

In opdracht van de Minister van BZK is de Vereniging voor Raadsleden (NVvR) samen met de Vereniging van Griffiers in gesprek met het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters over de rol van de burgemeester als raadsvoorzitter. Niet alle raadsleden hebben namelijk het gevoel dat de burgemeester hun voorzitter is. Om die reden wil de minister onderzoek doen naar een steverige rol van de burgemeester als raadsvoorzitter, meldt Binnenlands Bestuur. Een adviesrapport van o.a. Jan van der Grinten, docent Staats- en bestuursrecht in Leiden vormt de basis voor de vormgeving van het afwegingskader.

Dubbelrol burgemeester

Boogaard is van mening dat de raad vrij zou moeten zijn om naast de burgemeester ook een eigen raadsvoorzitter uit de raadsleden te mogen kiezen. Volgens Boogaard ‘kiest de burgemeester op enig moment namelijk altijd voor het college, waarvan hij ook voorzitter is, en tegen vernieuwing.’ In het eerder uitgebrachte rapport ‘Teveel van het goede. De staat van het burgemeestersambt anno 2020,’ beschreef Boogaard met verschillende medeauteurs ‘dat de dubbelrol van voorzitter van de raad en voorzitter van het college, zowel de positie van de burgemeester als de positie van de raad als hoogste bestuursorgaan bedreigt.
In reactie op het rapport liet de minister een jaar geleden wel al blijken dat ‘de burgemeester voorzitter van de raad is en blijft. Ze zag geen spanning tussen de twee verschillende rollen,’ meldt Binnenlands Bestuur.

Meer lezen?

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur 

Foto: Linda de Ruiter via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.